«Noen voksne mobber åpenlyst, noen ganger også i samvær med barn»

Tidligere lærer Anne M. Midbøe Hauge gir nå ut en diktsamling om mobbing, og kommer med flere anti-mobbetips. Men hun retter også en pekefinger mot foreldre: - Mange voksne mobber åpenlyst, noen ganger også i samvær med barn.

Publisert

«For de uskyldige menneskene som havner i mobbe-helvetet, er det avgjørende at noen utenforstående setter lys på problemet, analyserer det og stanser mobbingen», skriver Anne Maria Midbøe Hauge i forordet til diktsamlingen sin «Respektløst». Eller «ordklumper», som Hauge kaller tekstene sine, som er skrevet i dikts form.
Tekstene er inspirert av NRK Brennpunkts dokumentar fra september i år om mobbing. Her fortalte en ung mann hvordan han måtte flytte fra Finnmark til Arendal i Aust-Agder for å unnslippe mobbingen. En annen jente tok livet sitt på grunn av mobbing.

- Hva håper du å oppnå med å utgi «Respektløst»?

- Jeg ønsker at leseren stanser opp litt, leser og tenker over hva mobbing er og hva vi kan gjøre for å bidra til å forebygge og stanse mobbing. Bakerst i boka har jeg skrevet et forslag til hvordan diktene kan brukes på skolene og i barnehagene i felles planleggingstid, sier hun.

Hauge understreker at hun ikke har forsket på temaet, eller at hun vil påberope seg noen ekspertkunnskap om mobbing. Men hun vil med diktsamlingen prøve å belyse mobbing fra et annet perspektiv, og med kortere tekster enn det som ofte er vanlig når det skrives om mobbing.

Hauge ble pensjonist i 2015, men har flere tiårs erfaring som lærer i norsk skole.

 

 

- Flere aktører engasjerer seg

- Hva var det ved Brennpunkt-dokumentaren som gjorde at du ville skrive disse tekstene?

 - Arbeidet mot mobbing har alltid stått mitt hjerte nært, men man er liksom ikke «på» hele tida. Jeg synes det er viktig og flott at en allmennkringkaster kan skape felles fokus, da føler jeg at vi er flere, og at det nytter. Jeg ser at andre aktører har koblet seg på en positiv bølge mot mobbing: På eplejuskartongen vår står det i dag en klar tekst til eventuelle mobbere.

 - Politikere har snakket om nulltoleranse for mobbing i flere tiår, og undersøkelser viser at dagens unge er «snillere enn tidligere generasjoner»; de ruser seg mindre og har et bedre forhold til foreldrene sine. Hvorfor er mobbing fortsatt et problem i 2017?

- Jeg tror at mobbing er et gammelt og allment problem som man må jobbe kontinuerlig med for å forebygge og stanse. Vi mennesker har en tendens til å sammenligne oss med hverandre, og rangere hverandre.

 

Gratistiltak og tiltak som koster

- Hva er det beste anti-mobbetipsene du har til skoler som kan gjennomføres innenfor de eksisterende økonomiske rammene?

- Skolene må ha faste tema i årshjulene der mobbing står i fokus, minst en gang per semester. De eldste elevene kan søke om å bli med i en «Trivselspatrulje» som skal være synlig ute i skolegården i friminuttene.

 - Hva er de beste tipsene du har som kan medføre økte kostnader til anti-mobbetiltak?

- På skolene bør der være et team som har ansvar for helhetlige trivselsplaner og som kan rykke ut for å bistå kontaktlærerne i mobbesituasjoner.

 - I forordet til diktsamlingen nevner du rektor Astri Jæger ved Rossabø skole i Haugesund der du jobbet tidligere – kan du fortelle litt om hvordan arbeidet mot mobbing har vært ved skolen?

- Mange flotte tiltak i skolen er ikke nødvendigvis av ny dato. Astri Jæger var rektor ved Rossabø skole da jeg begynte der i 2000. Nå er hun pensjonist. Under hennes ledelse hadde Rossabø skole både Trivselspatrulje og et Spesialpedagogisk team samt en detaljert plan for arbeidet mot mobbing. Foreldrene var også positivt involvert.

 

- Mange voksne mobber åpenlyst

- Det skjer svært sjelden at mobberen må bytte skole, selv om loven åpner for det. Hva tenker du om at mobberen må bytte skole, og hva kan gjøres for å gjøre det lettere å flytte mobbere til andre skoler?

- Nok et vanskelig tema. Jeg tenker at for et mobbeoffer kan det være mye å tjene på å skifte miljø. Og de berørte familiene bør få all mulig hjelp når de eventuelt velger at barnet skal bytte skole

 - Mange foreldre blir sjokkerte når de finner ut at poden er en mobber. I hvilken grad opplever du at barn lærer mobbeadferd gjennom å observere foreldre og/eller andre voksne?

- Man må vise spesiell respekt for foreldre som bidrar til å stanse eget barns mobbing!  Her må man ikke være gjerrig med rosen. Mange voksne mobber åpenlyst - noen ganger også i samvær med barn. Det er klart at dette gir barna dårlige rollemodeller. Vi bør tenke oss om før vi velger tema ved middagsbordet.

 

Mobilfrie soner

- Du skriver om innlevering av mobiler i timene. Hvorfor mener du det er riktig vei å gå?

- Generelt mener jeg at mobilbruk i timene bidrar til at elevene blir mindre fokuserte på undervisningen, og at respekten for læreren blir skadelidende. Mobbeofre skal få slippe den merbelastningen det er å motta hatefulle meldinger inne i klasserommet.

 -  I hvilken grad hjelper mobilfrie soner på skolen mot digital mobbing som skjer etter skoletid, og hva kan gjøres for å bekjempe slik mobbing?

- Det høres veldig kjedelig ut når svaret blir at vi må jobbe for å fremme respekt og positive holdninger. Jeg tror noe av svaret ligger i å fange elevers oppmerksomhet og lede dem over på mer positive gjøremål på fritida.

  - Undersøkelser viser også at mobbing ofte starter i barnehagen. Hvilke anti-mobbetiltak fra grunnskolen er overførbare til barnehagen?

- Det er jo trist å vite at de ansatte i barnehagene også må ha fokus på anti-mobbearbeid. Jeg har tillit til at de ansatte i barnehagene setter av nødvendig tid til dette temaet. Det er stor tilgang på litteratur og kurspakker, så jeg er optimist. Jeg tror det er enklere å jobbe med denne problematikken jo yngre barna er.

 

 

 

Powered by Labrador CMS