Gry Camilla Tingstad.
Gry Camilla Tingstad.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Skal læreryrkene bli attraktive igjen, trenger vi politikere som bryr seg om arbeidsforholdene til de ansatte

– Politikerne må ta på alvor situasjonen med vold og trusler mot ansatte i skoler og barnehager, mener Gry Camilla Tingstad.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Lokallagslederen i Trondheim er forbanna over at det meste av koronaoverskuddet i kommunen endte opp i sparegrisen, istedenfor å gå tilbake til drift.

Gry Camilla Tingstad, leder i Utdanningsforbundet Trondheim 

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Å styrke budsjettene slik at barnehager, skoler og støttesystemene kan ivareta lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte. Være opptatt av kvaliteten i tilbudene og forstå at for å kunne likebehandle, må man forskjellsbehandle.

Vise handlekraft og bidra til at utviklinga vi har sett lenge nå, der fellesskapet taper terreng på bekostning av individets rettigheter, snur. Politikerne må ta på alvor situasjonen med vold og trusler mot ansatte i skoler og barnehager. Skal læreryrkene bli attraktive igjen, trenger vi politikere som bryr seg om arbeidsforholdene til de ansatte.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Det var stor uforutsigbarhet knyttet til økonomi i forbindelse med koronapandemien. Trondheim kommune gjennomførte store kutt som rammet drift i april 2020. Pandemien var en svært krevende periode for ledere, lærere og andre ansatte i skoler og barnehager. All usikkerhet rundt økonomi gjorde situasjonen enda tøffere. Når det så i ettertid viste seg at kommunen endte med å gå med stort overskudd etter at koronaregnskapet var gjort opp, ble jeg forbanna over at ikke dette beløpet gikk tilbake til drift. Flere hundre millioner ble satt rett inn på disposisjonsfondet.

I rettferdighetens navn skal det sies at en del av disse millionene i etterkant har gått tilbake til drift.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Overordnet er jeg fornøyd med at vi i lokallaget gjennom mange års politisk påvirkningsarbeid har fått politikerne i kommunene til å innse at sektoren er underfinansiert. Dette har ført til at politikerne har gitt påplussinger til skole- og barnehagebudsjettene de siste årene sammenliknet med de opprinnelige budsjettforslagene fra kommunedirektøren.

Av enkeltvedtak vil jeg framheve toppet bemanning i barnehage som ble innført ved 11 kommunale barnehager i Trondheim i 2021. Dette går ut på å ha en ekstra ansatt i full stilling. Prosjektet har gitt så gode resultater at det er forlenget til august 2024, blant annet har sykefraværet gått ned i disse barnehagene. Jeg skulle ønske at dette ble normen for alle barnehager i kommunen.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– At kommunen skal sikre at skoler, støttesystemer og barnehager får de ressursene de trenger for å kunne ivareta alle lovpålagte oppgaver, med utgangspunkt i det enhetene selv mener er det reelle behovet. 

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Sammen om framtida!

Powered by Labrador CMS