Katrine Aursand.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Det gjør meg kanskje mer forbanna at det er en del vedtak politikerne burde ha gjort, som de ikke gjør

Hvis Katrine Aursand fikk bestemme ville det kommet på plass seniortiltak for barnehagelærere og økt tid til kontaktlærerne. Ja, også gratis buss i Tromsø, da.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Lokallagslederen i Tromsø vil være grønn og god, og ha bedre bemanning i skoler og barnehager.

Katrine Aursand, leder i Utdanningsforbundet Tromsø

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– De bør være opptatt av bemanningssituasjonen og tilgangen på kvalifiserte ansatte i skole og barnehage, både for å sikre et kvalitativt godt tilbud til alle barna i vår kommune, men også for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de som jobber i kommunenes skoler og barnehager. 

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Vi opplevde store kutt i skolesektoren for noen år tilbake, men der har vi sett en bedring. Det gjør meg kanskje mer forbanna at det er en del vedtak politikerne BURDE ha gjort, som de ikke gjør, eller vedtak som gjøres, men som ikke følges opp. Til det siste gjelder dette forsøk med økt bemanning i barnehagen. Vedtaket er der, men er ikke effektuert. Jeg mener også at vi trenger en mer offensiv arbeidsgiverpolitikk med gode verktøy for å beholde og rekruttere til de viktige yrkesgruppene vi representerer. 

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Vedtaket som ble gjort i kommunestyret knyttet til KS Debatthefte nå i vår. Strategisk politisk påvirkning fra vår side, og et godt vedtak i kommunestyret, som satte spesielt fokus på våre grupper. 

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært? 

– Oi, det er vanskelig. Kan jeg komme med tre-fire? 

  • Økt tid til kontaktlærer
  • Kompetanselønnstige for barnehagelærere
  • Sosiallærer på barnetrinnet
  • Seniortiltak for barnehagelærere
  • (Bilfri Tromsø sentrum og gratis buss til alle) 

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Litt kleint og kanskje litt pompøst, men lett å forstå:  For fellesskapet og fremtiden! 

Med undertittel: Vi er grønne, vi er gode og tar smarte valg for vår klode. 

Da har jeg fått med velferdsstatens fellesskapstanke, barn og unge som vår fremtid og en aldri så liten miljøprofil. 

Powered by Labrador CMS