I et skolekorps er alle gode nok. Ingen må sitte på benken mens de andre spiller

«Småbispan» i Trondheim starta marsjen i 1909, og de marsjerer fortsatt.

Publisert