To sentre har fått 25 millioner kroner hver for å drive barnehageforskning. Ill.foto: Utdanning
To sentre har fått 25 millioner kroner hver for å drive barnehageforskning. Ill.foto: Utdanning

To sentere får 50 mill. kr. til barnehageforskning – slik skal de bruke pengene

To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Pengene deles likt mellom de to sentrene.

Publisert

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til forskning over 5 år. Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger ble valgt ut blant seks søkere.  Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage. 

 

Tilhørighet, kommunikasjon og lek

Målet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende for forskning på området.

– 97 prosent av alle barn går i barnehage i dag. Nå ser jeg frem til at forskningsmiljøene skal gi oss mer kunnskap om hva som gir bedre kvalitet, og som får barna til trives og utvikle seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Hva betyr det å få denne tildelingen for dere, Elaine Munthe, dekan ved Universitetet i Stavanger?

– Det betyr enormt mye at både internasjonale fagfeller og Norges forskningsråd anerkjenner barnehageforskningen. Det som gjør UiS særlig egnet for oppgaven, er at vi både driver spennende barnehageforskning og at vi også har barnehagelærer-utdanning på alle nivå, inkludert bachelor, master og PhD-nivå i tillegg til videreutdanninger. Vi er stolte og glade, sier Munthe som er dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Prosjektleder Ingunn Størksen sier at det nye barnehagesenteret vil fokusere på kvalitet «på alle plan i en barnehagesektor med stort mangfold».

– Tema for de tre arbeidsgruppene på senteret skal være: tilhørighet, kommunikasjon og lek, sier Størksen.

– Hva ønsker dere å prioritere?

– Det overordnede målet er å skape gode betingelser for tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn i norske barnehager.  For å oppnå dette, ønsker vi å innta rollen som et nasjonalt knutepunkt for forskning, innovasjon, undervisning og formidling, sier hun til Utdanning.

 

– Historiske forståelser

Også hennes kollega ved Høgskulen på Vestlandet, Elin Eriksen Ødegaard, er strålende fornøyd.

– Det var stor interesse for denne utlysningen og jeg vet at vi var mange sterke miljøer i Norge som konkurrerte denne gangen. De gjør meg ydmyk overfor arbeidet som venter på oss, stolt over det arbeidet vi så langt har lagt ned i planleggingen av senteret, sier Ødegaard som er prodekan for forskning og professor ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

– Hva slags forskning er det snakk om?

– Vårt senter, Barnkunne, vil forske sammen med barnehager med utgangspunkt i lokale virkeligheter på linje med FNs rammeverk for Utdanning for bærekraftige utvikling og fremtid. Dette inkluderer verdier som likeverd, lokal tilhørighet, sosial rettferd, økoborgerskap og forandringskraft, sier hun.

– Vi vil også studere historiske forståelser som ligger til grunn for den norske barnehagen og hvordan faglige områder kan integreres respektfullt i ulike barns virkeligheter, sier Eriksen.

– Et spesielt fokus er knyttet til barns og barnehagepersonalets utforskende praksiser, til barn som del av familiepraksiser og til ledelse av barnehagen.

 

Skal evalueres

Forskningen involverer spesielt barnehager i Bergen og Troms kommune, sier hun. 

På spørsmål om hvilken forskning er det lite av, svarer Størksen ved UiS:

– Barnehager i Norge preges i dag av et stort mangfold, og det trengs ny forskning for å forstå betingelser for tilhørighet, kommunikasjon og lek. Vi trenger praksis-nær forskning som bringer fram god kvalitet for alle barn i en ny tid.

Det er Forskningsrådets kvalitetskriterier som er lagt til grunn. Prosjektene skal evalueres, og det vil bli vurdert om de blir videreført i ytterligere fem år.