”Finnmarkstiltaka” i Oslo. Vellykka? Til hvilken pris?

Gjennom både lokal- og riksnyheter i årets første uke blei vi igjen overøst med hvor vellykka tiltakspakka er!

Kort om saken: Sju skoler nord-øst og sør i Oslo tilbyr nyansatte kvalifiserte lærere tre lønnstrinn (rundt 20.000 kr), nedbetaling av studielån på 50.000 pluss ekstra oppfølging.

Viser til  ”Åpent brev til Utdanningsforbundet” fra klubben på Ellingsrud skole som stod i ”Utdanning” nr.18/9 okt. 2009 .Et meget godt gjennomtenkt innlegg.

Utdanningsforbundet har ikke bare vært med i arbeidet med ”pakka”, men også godtatt den!!!

Hva skal vi med en fagforening som:

- er villig til å ødelegge lærernes lønnssystemer og opparbeidete rettigheter?

- er villig til å tråkke på kvalifiserte lærere som i alle år har jobba under krevende forhold med stadig større (ubetalt) arbeidsbyrde?

- ser det som sin oppgave å tilfredsstille sin arbeidsgiver, og dermed velger å ofre lærernes rettigheter?

Hvis vår fagforening mener at det er høyere lønn som skal til for å rekruttere kvalifiserte lærere, er det en selvfølge at lønnsnivået må heves for ALLE lærere. (Lønnsnivået for yngre lærere har i tillegg økt betydelig ved de seinere forhandlingene.)  Det må først og fremst være arbeidsgivers ansvar å sikre kvalifisert arbeidskraft. Jeg er sikker på at ingen annen fagforening engang ville tenke tanken på dette Utdanningsforbundet har godtatt!

Melde seg ut? En stadig sterkere tanke. Men mange lærere er nok medlemmer til tross for Utdanningsforbundets politikk (eller manglende), ikke på grunn av den!

I media i uke 1 fikk vi vite at tiltakspakka har vært utrolig vellykka. Det kan vel ikke akkurat kalles god journalistikk og la kun arbeidsgivere komme til orde sånn som vi opplevde på Østlandssendinga og Dagsrevyen. Ingen tillitsvalgte eller andre lærere blei intervjua, hvis vi ser bort fra en med tilbudspakka. Utdanningsforbundet forholdt seg taust! Lærerne har vel ikke akkurat noen illusjoner utover den ”vi må gje ….. litt”- linja som har vært ført de siste åra.

Vellykka? Helt fra forsøket blei satt i gang, har det vært misnøye ved berørte skoler og ved skoler som foreløpig har ”pakka” hengende over seg som en trussel. Ved minst en skole har lærerne nekta å være veiledere for ekstralønnslærerne. Imponerende og bra! Når vi ikke har en fagforening som duger, må vi vise ansvar og gjøre jobben sjøl.  Selvfølgelig bør nye lærere veiledes, men da under ryddige lønns- og arbeidsforhold, ikke ved den lugubre praksisen Utdanningsforbundet her har gått med på.

Representanter fra Utdanningsforbundet/Oslo var invitert sammen med tillitsvalgte fra en berørt naboskole for å snakke om ”pakka”. Representantene uttalte tydelig at de ikke likte denne tiltakspakka, ønsket ikke at det skulle være sånn, men det var så vanskelig at …. Derfor måtte de gå inn for den.( Hei, hvem betaler lønna deres?)

Selvfølgelig lokkes noen av høyere lønn. Lærere bytter skoler i samme distrikt med stor gevinst for seg sjøl. Noen skoler tappes og noen skoler ”lykkes”.  Vellykka?

Eldre lærere synes nok er nok, og velger AFP tidligere enn tenkt.  Vellykka?                 Kanskje det hadde vært en smartere strategi av etaten/Utdanningsforbundet å gjøre noe for å beholde erfaren arbeidskraft i skolen?

Min skole ligger i det aktuelle distriktet. Vi har gode lærere, kvalifisert arbeidskraft. Men endringer kan skje, og trusselen henger over oss.  Såpass tillit har jeg likevel til ledelse og personale på min arbeidsplass at jeg tror moralen rår når nye lærere skal ansettes. I motsatt fall; hvis man tyr til undergraving og forakt for opparbeidete rettigheter, slutter jeg. Nok er nok!

Powered by Labrador CMS