Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 1, 2020 har utgivelse 31. januar.

Der kan du bl.a. lese om:

Standhaftighet versus åpenhet: Margrethe Sylthe og Beate Heide har skrevet et essay om at det å være åpen om sin sårbarhet og tilkortkommenhet heller kan ses på som en styrke enn en svakhet.

Ny opplæringsmodell skal gi flere unge en varig plass i arbeidslivet: Artikkel av Siri Anette Nordby og Arly Hauge.

Relasjonsarbeid og livsmestring i barnehagen: Artikkel av Nina Sælen.

Pathological Demand Avoidance (PDA) hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser: Artikkel av Stian Orm, Gunn E.H. Løkke og Jon A. Løkke.

Barnets stemme i sakkyndighetsarbeidet. Juridiske bestemmelser og pedagogisk praksis. Artikkel av Anne-Berit Løkås og Beate Heide.

Den fleirspråklege eleven i individuell opplæringsplan: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Anne-Kari Remøy og Peder Haug.