Dette kan du lese om i neste nummer

Spesialpedagogikk nr. 5 2019 har utgivelse 18. oktober

Der kan du lese bl.a. lese om:

Mobbing i barnehagen: Cathrine Pedersen har skrevet en artikkel om hvordan barnehagelærere og styrere forholder seg til mobbeproblematikk i barnehagen.

Musikk og mobilitet: Espen Hektoens artikkel drøfter om bruk av musikk kan hjelpe personer med nedsatt syn å orientere seg.

Epilepsi – mer enn anfall: Artikkel av Marte Årva, Silje Systad og Christiane Sørensen.

Hvordan skape meningsfulle historier som gir stemme til barn med multifunksjonshemming: Artikkel Av Ena Caterina Heimdahl, Yuliya Haugland og Silje Hølland.

Hvordan tilrettelegge skoledagen for barn med Reaktiv tilknytningsforstyrrelse: Artikkel Av Ida Olufsen Rud.

Ungdomsskolelærernes erfaring med oppmelding til PPT og samarbeid med aktuelle aktører når elever oppfattes å ha konsentrasjonsvansker: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Bente Borthne Hvidsten og Gunvor Birkeland Wilhelmsen.

For abonnement: [email protected]