Lærere som baksnakker kollegaer, er elendige forbilder

Debatt: Det er ingen tvil om at elever ser på oss som rollemodeller og får med seg måten vi behandler andre på, med blikk, tonefall og hvisking i krokene.

Publisert Sist oppdatert
Som høyt utdannete pedagoger er vi tillagt rollen som eksperter på å legge til rette for hvordan elevene vare skal ha det på skolen. At alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, er spesifisert i opplæringsloven. Nøkkelpersonene må jo så klart være vi som kjenner og tilbringer mest tid med barna.
Vi snakker ofte i klasserommet om at alle skal bli inkludert i lek, og at «annerledeshet» er noe man må tolerere og respektere. Men så, ved timens slutt, går noen av oss opp på personalrommet og sitter i faste grupper, og kanskje er det «klikker» og polariseringer i personalet, samt baksnakking i korridorene.

Hva slags selvmotsigelse er det, og hva slags forbilder er vi da for elevene når vi ikke etterlever det vi så pent ber dem om å gjøre?

Over 60.000 norske barn blir årlig mobbet i Norge. Nå blir det altfor drøyt å trekke den konklusjonen at fordi lærere baksnakker hverandre, fører det direkte til mobbing blant barn. Men kanskje i noen tilfeller indirekte.

Det er ingen tvil om at elever ser på oss som rollemodeller og får med seg måten vi behandler andre på, med blikk, tonefall og hvisking i krokene. Fravær av positive bemerkninger og varme voksne imellom er ille nok, selv om den direkte konflikten ikke er synlig for elevene.

Hvordan kan vi forvente at elevene våre er gode med hverandre hvis ikke vi voksne viser at vi er det?

Jeg tror at et godt skolemiljø for både lærere og elever starter med hvordan lærerne omgås hverandre. Viser lærere varme og raushet, vil det kunne «sette seg i veggene» som en del av kulturen og smitte over på elevene. Ser de at vi tar vare på hverandre, vil elevene kanskje gjøre det samme.

Baksnakking kan over tid føre til mistillit mellom kollegaer, stress, og et dårlig og overflatisk miljø, mener psykolog Ingrid Sønstebø. Og i den samme artikkelen påpekes det at baksnakking kan gå over til å bli mobbing.

Høyskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen har blant annet uttalt at foreldre har stor påvirkningskraft på barna når det gjelder mobbeatferd: «... dersom voksne selv snakker nedsettende om andre, sa tar gjerne barna etter ...»

Noe av det samme kan sikkert sies om lærere, som også kan vare en «signifikant andre» for elevene sine.

Ikke baksnakk kollegaene dine! Var raus med dem, gi varme og bygg dem opp. Etterlev det du vil at elevene dine skal gjøre, og hele skolemiljøet kan bli bedre av det.

Det finnes ingen, verken foreldre eller elever, som ønsker å ha en lærer som har spesialisert seg på baksnakking. Tenk på det neste gang det frister å si noe uggent om en kollega.
Powered by Labrador CMS