Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, finansminister og partileder Siv Jensen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og fiskeriminister Per Sandberg forteller om sine erfaringer med yrkesfagbakgrunn i politikken. Foto: Werner Juvik
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, finansminister og partileder Siv Jensen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og fiskeriminister Per Sandberg forteller om sine erfaringer med yrkesfagbakgrunn i politikken. Foto: Werner Juvik

Slik ble Frp yrkesfagpartiet

Partileder Siv Jensen (Frp) er stolt over at partiet hennes speiler folket. Yrkesfag-statsrådene hennes mener bakgrunnen deres er en styrke, og advarer det politiske Norge mot å miste kontakt med fagarbeiderne.

Siv Jensen leder det eneste partiet som er i nærheten av å speile befolkningen når det gjelder utdanningsnivå og videregående bakgrunn.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 4/2017

– Jeg er stolt av det i den forstand at Frp viser mangfoldet i befolkningen. Det har vi alltid gitt uttrykk for ved at vi har sagt vi er et parti for folk flest. Man skal føle seg velkommen både som velger og politiker, sier Siv Jensen til Yrke.

Siv Jensen understreker at en stemme er like mye verdt enten du har gått mange år på skolen eller få.

– Jeg er utdannet økonom, men mener det har vært for mye fokus på dette med høyere utdanning. Det er bra at folk tar det, men det er like bra og like viktig at folk tar fagbrev, slår hun fast.

 

– Hul kritikk

Partilederen, som selv har studieforberedende videregående før hun tok økonomutdanningen, mener Frps yrkesfagpolitikere gir partiet god forståelse og ballast.

– Er det noe dere gjør annerledes i rekrutteringen for å få inn denne gruppen?

– Det handler nok først og fremst om politikk i ulike spørsmål. Det handler om mennesker som ønsker å være frie individer, folk som er opptatt av lavere skatter og ønsker en streng innvandringspolitikk. Så er det nok mange som verdsetter vårt syn på yrkesfag, sier partilederen.

Hun er enig i at den nærheten også gir et ansvar for at Frp skal snakke opp yrkesfag og fagarbeidere.

– Samtidig får dere sterk kritikk fra venstresiden, og kanskje særlig Rødt, for å føre en dårlig yrkesfag- og arbeidspolitikk?

– Den kritikken mener jeg er helt uberettiget og hul. Vi har satset mye på fagutdanningene og yrkesfagene, vi har styrket lærlingtilskuddet og tatt systematiske grep på utdanningen. Men å tro at det vil snu over natten, har vi ikke prøvd å gi inntrykk av, sier Siv Jensen.

 

 

Takker Carl I. Hagen

Hennes nestleder, fiskeriminister Per Sandberg, er ett av yrkesfag-kortene i regjeringskabalen. Han har fortid både fra hotell- og restaurantfag og tekniske fag. Sandberg har fagbrev som prosessoperatør.

Frp-veteranen er ikke overrasket over funnene i Yrkes kartlegging.

– Sånn har det alltid vært. Gruppa vår og partiet vårt har stort sett speilet folket. Vi har mange med yrkesfag som kanskje har tenkt mer på å få seg en jobb enn å få utdanning, sier Sandberg.

For Sandberg ble det en overgang da han i 1997 kom inn på Stortinget og skulle sette seg inn i dokumenter, proposisjoner og annet fortløpende.

– Enkelt sagt måtte jeg jobbe dobbelt så mye for å forstå det byråkratene skrev. For å forstå hva som sto mellom linjene, måtte jeg jobbe mer enn alle andre. Men der hadde jeg en veldig god mentor i Carl I. Hagen. Han lærte oss å knekke kodene, sier Sandberg.

– Så det ble vist tålmodighet overfor dere som trengte litt tid?

– Nei, nei. Det ble stilt utrolige krav. Men døra sto alltid åpen, og hvis vi sto fast var alltid Carl der. Men det ble lagt utrolig ansvar på oss, sier Sandberg.

– Det henger sammen med at Frp gjenspeiler folket og har en politikk om frihet under ansvar. Det er like gjeldende i dag, jeg kjenner på det at å overlate ansvar er det beste du kan gjøre. Vi gir folk i for liten grad muligheten til å vise at de kan duge selv om de kanskje ikke har alt det formelle på plass, sier Sandberg.

 

Måtte lese alt to ganger

For å bevise at han hadde det som skulle til, satte en ung Sandberg seg ned og spilte inn stortingsdokumentene på bånd. Slik kunne han lytte til sin egen stemme repetere dokumentene til han kunne alt utenat.

– Er det et demokratisk problem at det er få som deg på Tinget?

– Nei, det demokratiske i Norge er så godt forankret at jeg ikke vil kalle det et problem, men det kan være en utfordring. Den største utfordringen er at Stortinget ikke er utadrettet og fanger opp signaler og er ute og møter det sammensatte Norge, sier Sandberg.

– Gir det Frp et spesielt ansvar at dere har den speilingen av folket?

– Det er flere arbeidere som for tiden sklir over til Frp og Høyre. Og da har vi nok et ansvar i den forstand at vi må holde fast på utgangspunktet vårt, at vi er enkeltindividets siste skanse. Ikke hele tiden ha fokus på det kollektive. Så ja, jeg vil si vi har et ekstraordinært ansvar for å gjenspeile hele landet, satse på yrkesfag og en yrkesrettet politikk overfor dem som velger noe annet enn den lange, formelle utdanningen, sier Sandberg.

 

Stolt barneminister og butikkslakter

I Barne- og likestillingsdepartementet er en av Sandbergs kolleger sjef. Solveig Horne har svennebrev som butikkslakter. Hun kjenner seg igjen i det Sandberg og Jensen sier om at det er Frps politikk som gjør at partiet også rekrutterer fra yrkesfaglige miljøer.

– Det var en utenlandsk bekjent som ble veldig overrasket da han hørte utdanningen min. Han kunne ikke tro at det var mulig å bli topp-politiker med den bakgrunnen, sier Solveig Horne til Yrke.

Hun har vært med i partiet siden 1994, og har aldri følt at hun er blitt annerledes behandlet på grunn av bakgrunnen sin.

– Jeg har en utdanning, og er stolt av svennebrevet mitt. Jeg bruker jo ikke yrket mitt i denne jobben, men det å ha vært ute i arbeidslivet, tror jeg er viktig når vi er politikere. Det å ha en yrkesfaglig bakgrunn gjør det lettere å forstå personer med den fagutdannelsen. Alle kan ikke være leger eller advokater, sier Horne.

Horne mener politikken taper på at partiene rekrutterer fra samme miljø.

– Vi mister en viktig del av ordskiftet. Mange tar utdanning i dag, og skal Norge gå framover, trenger vi folk med yrkesfag. Vi må være flinkere til å snakke opp og satse på yrkesfag, sier hun.

– Det er mulig å komme helt til topps i norsk politikk med yrkesfag-bakgrunn. Det tror jeg er sunt, slår Horne fast.

 

Advarsel fra kjøttskjærer Dale

Landbruksminister Jon Georg Dale er Frps tredje yrkesfag-statsråd. Han er kjøttskjærer. Dale mener grunnene til at han valgte yrkesfag er mange av de samme som at han valgte Frp etter å ha lest alle partiprogrammene som 17-åring. Som 19-åring var han medlem av kommunestyret i Volda for partiet.

– Jeg opplever at Frp er et parti som tar arbeidsfolk på alvor. Og det har også preget mine muligheter. Frp har hatt en fantastisk organisasjon som både fokuserte på kursing og organisatorisk opplæring, men også på å la ungdommen slippe til. For meg var det avgjørende, sier Dale til Yrke.

Dale sier ingen politiske motstandere har gjort noe poeng ut av mangelen på utdannelse, men at han har kjent på problemer med å få autoritet overfor fagmiljøer som er veldig akademisk innrettet.

Han er stolt av at Frp klarer å speile befolkningens utdanningsvalg, og advarer de andre partiene mot å ta for lett på dette.

– Jeg er opptatt av at politikken må være mangfoldig, og skal vi representere folket trenger vi folk som har vært skitne på fingrene, og folk som er topp utdannet, sier Dale.

– Jeg mener det er helt avgjørende over tid. Hvis politikken blir for de små og for smal, så tror jeg også over tid at det gjør noe med folks tillit til det politiske systemet. I Norge har vi hatt kort avstand mellom folk og politikken. Det gjør noe med tillit og valgdeltakelse. Det er en verdi mange partier bør være bevisst når man setter sammen sine lister. Jeg er ikke for kvotering, men det ser ut som om man av og til kan glemme at bredde ikke bare handler om alder og kjønn. Derfor er jeg veldig glad for at Frp husker på det, sier Dale.

Powered by Labrador CMS