Det bør bli mulig å skifte til yrkesfag fra studiespesialisering, foreslås det i et nytt forslag som er ute på høring. Foto: Fotolia.com
Det bør bli mulig å skifte til yrkesfag fra studiespesialisering, foreslås det i et nytt forslag som er ute på høring. Foto: Fotolia.com

Forslag ute: Elever fra studiespesialisering skal få bytte til yrkesfag

Det bør bli mulig å gå fra studiespesialisering til yrkesfag uten å måtte gå Vg1 om igjen, mener regjeringen. Utdanningsforbundet støtter intensjonen i forslaget som har høringsfrist 24. mai.

Det er naturlig at en del angrer seg og ønsker å bytte utdanningsprogram. Da må vi sørge for at slike bytter blir lettere å gjennomføre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som viser til at ikke alle er vet hva de vil når de er ferdig med ungdomsskolen.

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 1/2017

– Vi vet at vi vil ha behov for mange fagarbeidere i fremtiden, så det er viktig å legge til rette for at flere velger yrkesfag, også blant dem som startet på studiespesialisering, sier kunnskapsministeren om bakgrunnen for forslaget som er ute på høring.

Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad sier til Yrke at det er ønskelig at flere velger yrkesfag.

– Derfor støtter Utdanningsforbundet intensjonen i regjeringens forslag om å gjøre det enklere for elever å bytte fra studiespesialisering til yrkesfag. Nå er dette er høringsforslag fra regjeringen. Vi ønsker å se hvilke erfaringer som er gjort – og å få innspill fra videregående skoler og våre fylkeslag før vi gir vårt endelige svar, sier han.

 

Modell

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget modellen som sendes på høring. Den tar utgangspunkt i at eleven har fullført det første året på videregående på studiespesialisering. Slik det er i dag må eleven dersom han eller hun ønsker å bytte, gå Vg1 på nytt på yrkesfag.

Den nye modellen legger opp til at fellesfagene fra Vg1 skal telle som fellesfag både på Vg1 og Vg2. Dermed åpnes det for at eleven får frigjort timer på Vg2 til å ta igjen det yrkesfaglige han eller hun mangler fra Vg1.

– På ett år har eleven i praksis lært det samme som yrkesfagelevene skal lære på to år i disse fagene, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Ordningen foreslås bare for elever som er ferdige med Vg1 på studiespesialisering og ikke fra de andre studieforberedende programmene som musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, idrettsfag og kunst og design og arkitektur. Dette skyldes at disse elevene ikke har så mange timer i fellesfag på Vg1.

– Dette er en ordning som må tilpasses den enkelte elev. Det vil være skolene og partene i arbeidslivet som utarbeider lokale læreplaner. Derfor ser vi spesielt frem til å få innspill fra alle de som i praksis vil arbeide med denne ordningen, sier Røe Isaksen.

 

– Farer

Utdanningsforbundets nestleder ser noen farer i forslaget selv om intensjonene er gode.

– Det må tas hensyn til at yrkesfagene er praktiske utdanninger som gir kompetanse til å utøve et yrke. Det betyr at elever som bytter fra studiespesialisering til yrkesfag må få tilført den praktiske og yrkesrettede kompetanse de mangler. Slik tilrettelegging er avgjørende for at elever skal få god nok kompetanse for å utøve et yrke etter fullført yrkesfaglig utdanning. Dette stiller store krav både til den enkelte skole og elev, sier han.

Han mener god tilrettelegging er avgjørende.

– Vi ser også en fare for at yrkesfagene utvannes dersom elever som bytter fra studiespesialisering ikke får god nok tilrettelegging og får tilført den praktiske og yrkesrettede opplæringen de mangler. På sikt kan dette bidra svekke yrkesfagene status og anseelse i arbeidslivet. Det vil være svært uheldig, sier forbundets nestleder.

Også Halvor Spetalen som underviser kommende yrkesfaglærere som førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er opptatt av riktige forutsetninger dersom intensjonen skal kunne gjennomføres.

 

Må ha bestått

– Alle vi som arbeider med yrkesfag og yrkesopplæring må være glade for alle forslag som kan bidra til å øke rekrutteringen til yrkesfag. En løsning der elever i studiespesialisering kan velge yrkesfag etter det første studieåret gir mange muligheter, men også noen utfordringer. Det bør derfor legges inn noen forutsetninger for at en slik overgang skal bli vellykket, sier Spetalen til Yrke.

For det første mener han det er viktig at elevene som søker overgang har bestått alle fellesfagene.

– Ellers risikerer vi at disse elevene må følge fellesfagundervisning og ikke får gjennomført nok programfagpraksis. Det må også være et organisert samarbeid mellom skolen og det lokale arbeidsliv slik at elevene dette gjelder kan bruke tiden til praksis når resten av klassen har fellesfag i Vg2. Til slutt må det også være gode muligheter for lærlingplass i bedrifter knyttet til det yrkesfaglige utdanningsprogrammet som tar opp disse elevene. Ellers kan et slikt tiltak bare føre til at flere elever må gjennomføre læretiden i skole, sier Spetalen.

Høringsfristen er 24. mai.

Powered by Labrador CMS