– Pengene i utviklingspotten for 2017 skal i hovedsak gå til utstyr. Jeg håper mange fagskoler rundt om i landet benytter anledningen og søker penger til prosjekter som vil bidra til bedre læring for studentene og styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Utdanning
– Pengene i utviklingspotten for 2017 skal i hovedsak gå til utstyr. Jeg håper mange fagskoler rundt om i landet benytter anledningen og søker penger til prosjekter som vil bidra til bedre læring for studentene og styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Utdanning

Fagskolene har frist til 12. mai for å søke utviklingsmidler

Nå kan landets 81 fagskoler søke om utviklingsmidler fra de 35 millioner kronene som er satt av i en utviklingspott til fagskolene. Kunnskapsministeren vil gjøre fagskolene mer attraktive.

– Fagskoler og yrkesfag er helt sentralt for å sikre arbeidskraften vi trenger for å klare omstillingen som norsk økonomi står i. Derfor er vi opptatt av å gjøre fagskolene mer attraktive for studenter som et fullverdig yrkesrettet alternativ til høyskoler og universiteter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Yrke.

Potten er et av tiltakene som ble foreslått i fagskolemeldingen som ble lagt fram før jul, men det er først nå det åpnes for at fagskolene kan søke.

Det er Kunnskapsdepartementet som lyser ut midlene etter at regjeringen fikk Stortingets godkjenning til bevilgningen. Søknadsfristen er 12. mai.

 

– Styrke kvaliteten

Det er første gang fagskolene har mulighet til å søke midler fra en slik pott. Røe Isaksen sier han mener det er et viktig grep fremover å styrke kvaliteten på fagskoleutdanningene.

– Pengene i utviklingspotten for 2017 skal i hovedsak gå til utstyr. Jeg håper mange fagskoler rundt om i landet benytter anledningen og søker penger til prosjekter som vil bidra til bedre læring for studentene og styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen, sier han.

Kriteriene for å få penger er at de går til prosjekter som skal øke kvaliteten på utdanningen, gi bedre læring for studentene og til å styrke den yrkesfaglige relevansen i utdanningen. Ifølge departementet kan det helt konkret søkes støtte til to typer prosjekter:

* Tiltak for bruk av teknologi i utdanningen.

* Engangsinvesteringer i utstyr, infrastruktur, simulatorer, laboratorieutstyr og lignende som bidrar til å heve kvaliteten på utdanningen.

 

Offentlige og private

Utlysningen gjelder både offentlige og private fagskoler. Det er fagskolens eier som må søke. Hver eier kan sende søknad for flere prosjekter. Det åpnes også for samarbeidsløsninger, opplyser departementet til Yrke. For eksempel kan flere fagskoler samarbeide om en felles søknad, eller de kan samarbeide med faglige råd aller andre relevante aktører.

Norgesuniversitetet skal bistå departementet i arbeidet med å behandle søknaden, samt sikre at denne både blir rask og av god kvalitet.

 

Prøveprosjekt

Årets pott er et prøveprosjekt i påvente av at Stortinget behandler fagskolemeldingen «Fagfolk for fremtiden». Meldingen skal etter planen opp i Stortinget 2. mai.

På bakgrunn av Stortingets behandling av meldingen, samt av erfaringen med utlysningen som gjøres nå, vil departementet utarbeide en mer omfattende utlysning av utviklingsmidler i 2018, får Yrke opplyst.

Fagskolemeldingen «Fagfolk for fremtiden» inneholder til sammen 48 tiltak. Litt over 15.000 studenter studerer i dag ved landets fagskoler. Regjeringen vil styrke fagskolene med 58 millioner kroner i 2017.

 

Ap kritiske

Arbeiderpartiets saksordfører for fagskolemeldingen, Tone Merete Sønsterud (Ap) uttalte tidligere i år til Utdanning at hun mener regjeringen er for lite offensiv i meldingen.

– Vi har allerede foreslått å bevilge 1000 nye studieplasser til fagskolene over tre år. Vi vet at dette er arbeidskraft næringslivet etterspør og med høy arbeidsledighet for eksempel i vestlandsregionen og økende ungdomsarbeidsledighet, så haster det med å tilby næringslivet flere fagskoleutdannede. En opptrappingsplan trengs, sa hun.

Til Yrke svarer statsråden dette på kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Så mange og omfattende tiltak som vi har foreslått i denne stortingsmeldingen, synes jeg ikke regjeringen kan beskyldes for å ikke være offensiv nok. Vi har utarbeidet en helhetlig tiltakspakke for å gjøre utdanningen bedre, mer synlig og attraktiv for søkere og arbeidsgivere fordi vi deler målet om at flere skal ta fagskoleutdanning. Men vi ønsker ikke å tallfeste noe mål for økningen før vi har fått på plass kvalitetshevingstiltakene. Det er også mer naturlig å ta spørsmålet om antall studieplasser opp i budsjettprosessen enn i en stortingsmelding, sier Torbjørn Røe Isaksen.

 

Powered by Labrador CMS