Flertall for filming av muntlig eksamen

De borgerlige partiene på Stortinget vil at det skal være mulig å videofilme muntlig eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Et flertall med Frp, Venstre, Høyre og KrF ber regjeringen se på en ordning som gjør det mulig å ta videoopptak av muntlig eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Dette for å løse utfordringen knyttet til at muntlig eksamen er en eksamensform det er vanskelig å klage på, fordi eksamineringen ikke blir filmet, opplyser partiene.

– For Frp har det vært viktig å sikre at studenter får en reell klageadgang ved muntlig eksamen for å styrke studentenes rettssikkerhet. Det vil gi studentene bedre forutsetning dersom de mener de har grunnlag for å klage på eksamineringen. Et forslag om filming av muntlig eksamen fikk flertall på Frps landsmøte i april, sier Frps utdanningspolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

(©NTB)