Matematikkeksamen avdekket forskjeller mellom studiesteder

Sju av ti lærerstudenter fikk karakteren C eller bedre i matematikk, mens én av ti strøk. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er godt fornøyd med resultatene.

Det viser resultatene av nasjonal deleksamen i matematikk som ble avviklet i desember i fjor. Studentene ble testet i brøk, desimaltall og prosentregning, og snaut tusen studenter deltok.

– Resultatene viser at lærerutdanningsinstitusjonene arbeider godt med vurdering av karakterer, og at det er all mulig grunn til å ha tillit til måten landets lærerutdannere arbeider med vurdering av sine studenter på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det nasjonale gjennomsnittet ligger på C, ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (  NOKUT ). Karakterene varierer imidlertid en del mellom studiestedene, og fem institusjoner hadde et gjennomsnitt på karakteren D.

HiOA på topp

Når karakterene brytes ned på desimaltall, kommer variasjonen klarere fram. 1,3 poeng skiller studiested med høyeste og laveste karaktersnitt. Karakteren A tilsvarer 5, mens F (stryk) tilsvarer null.

Høgskolen i Oslo og Akershus topper lista med gjennomsnittskarakter 3,4, fulgt av daværende Høgskolen i Buskerud og Vestfold og daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Nederst på lista ligger Høgskolen i Nord-Trøndelag med karaktersnitt 2,1, Norsk lærerakademi og Universitetet i Nordland på 2,2.

Det er rimelig å anta at variasjonen i karakter kan forklares med hvor gode matematikkunnskaper studentene hadde før de begynte på studiet, mener NOKUT.

– Godt resultat

Nasjonale deleksamener i høyere utdanning er et pilotprosjekt som skal gi myndighetene informasjon om hva studentene kan og gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med hverandre.

Nøktern karaktersetting og enighet blant sensorene er blant konklusjonene rapporten.

–  Dette er gledelige resultater. Det viser at det ikke er grunn til å tro at institusjonene ved ordinær eksamen gir lettere oppgaver, eller er snillere med karakterer enn det er grunnlag for, sier kunnskapsministeren. (©NTB)