Annonse

Debatt

Tekniske problemer! Siden er ikke oppdatert. Vi jobber på spreng!

  Bedre disiplin - bedre resultater

  Publisert  19.03.2002

  Norske skoleelever som bråker mer enn de fleste i Europa, er kommet på dagsordenen i samfunnsdebatten. Karin Breit peker i denne kommentaren på to viktige momenter som etter hennes mening er blant...

  Mer ubunden tid

  Publisert  19.03.2002

  Fire timer ubunden arbeidstid strekker ikke til, mener forfatterne av dette debattinnlegget.

  Pensjonistkontingenten

  Publisert  19.03.2002

  Pensjonistane er ein viktig ressurs for Utdanningsforbundet, i kraft av sine kunnskapar og si lange erfaring, skriv Helga Hjetland i dette debattinnlegget.

  "Gud hjelpe den som er gamal"

  Publisert  18.03.2002

  At Yngve Hågensen og Gerd-Liv Valla hadde gått med på skulepakke 2 eller noko liknande, er heller yttarst tvilsamt, meiner forfattaren av dette debattinnlegget.

  Hvor er seriøsiteten, Dåvøy?

  Publisert  18.03.2002

  Blir barnehagen bedre av at barna får bestemme at de skal ha Nugatti på maten, spør forfatteren av dette debattinnlegget.

  Lønnsomt å vente med pensjon?

  Publisert  15.03.2002

  Ikke alle vet at man har krav på inntektsprøvet alderspensjon fra folketrygden i tillegg til full lønn, hvis man er i arbeid etter fylte 67 år, skriver forfatteren av dette debattinnlegget.

  Vilkårlig maktbruk

  Publisert  14.03.2002

  Det er forståelig om lærerne føler de må ty til en oppstykket, underholdningspreget undervisning for å få den nødvendige ro, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

  Løyvingar og lovnader

  Publisert  13.03.2002

  Oppbevaring kan kome til å erstatte det som skulle vere det eigentlege innhaldet i skulen, meiner forfattaren av dette debattinnlegget.

  Når sjefen ljuger

  Publisert  13.03.2002

  Det ble en ganske annerledes samfunnsfagtime da læreren fortalte elevene om politiske løfter som ikke blir holdt, forteller forfatteren av dette debattinnlegget.

  Prisen vi betalar/betaler

  Publisert  12.03.2002

  Forfattaren av dette debattinnlegget er frustrert over alle sideformene som er lov å skrive på nynorsk.

  Den kostbare effektiviteten

  Publisert  11.03.2002

  I Sverige er arbeidslivet blitt så tøft at sykefraværet øker fra dag til dag. Kostnadene stiger med 25 millioner kroner i døgnet, og totalt kostet sykefraværet svenskene 110 milliarder kroner...

  En dårligere forsikringsavtale

  Publisert  11.03.2002

  Forsikringstilbudet Vesta gir Utdanningsforbundets medlemmer i år, er dårligere enn tilbudet medlemmene i Læreforbundet fikk fra samme selskap i fjor, hevder forfatteren av dette debattinnlegget.

  Takk for ingenting

  Publisert  11.03.2002

  Forfatteren av dette debattinnlegget mener skolepakke 2 direkte har fratatt ham jobben.

  Toppledere uten troverdighet

  Publisert  01.03.2002

  Topplederne i norsk næringsliv har vært flinke til å mane sine undersåtter til moderasjon de siste 10-15 årene. Det har ikke manglet på skremmebilder av hvordan det vil gå med norsk...

  Faren for "elitens kretsløp"

  Publisert  28.02.2002

  Nasjonalt råd for lærarutdanning fokuserer berre på problema, ikkje på moglegheitane, meiner forfattaren av dette debattinnlegget.

  Usynliggjøringen av samefolket

  Publisert  27.02.2002

  Innsenderen av dette debattinnlegget synes det er uhøvelig at samefolkets dag, 6. februar, brukes til å markere avstand mot rasisme.

  Gamle valgløfter blir som nye

  Publisert  26.02.2002

  I forrige uke fikk Kristin Halvorsen i Sosialistisk Venstreparti og Siv Jensen i Fremskrittspartiet store oppslag i mediene fordi de ville ha billigere barnehageplasser.

  Morsmålsundervisningen - Norges stebarn

  Publisert  26.02.2002

  Det er ikke bare i det private næringslivet at innvandrere blir forbigått, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

  Pensjonistkontingenten må bort

  Publisert  26.02.2002

  Fjern pensjonistkontingenten, og la heller dem som nå tjener over 300 000 i året betale mer, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

  Preliminære forhandlinger

  Publisert  25.02.2002

  Fremtidige preliminære forhandlinger i skoleverket må ha en atskillig større pott å forhandle om, mener forfatteren av dette debattinnlegget.