Annonse

Debatt

  Vi trenger kreative statsråder!

  Publisert  22.02.2002

  Hvis statsråd Kristin Clemet ønsker å øke kreativiteten og bevare optimismen i grunnskolen, må hun styrke kommuneøkonomien, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

  Utdanningsforbundet og skolelederne

  Publisert  21.02.2002

  Skolelederne bør være organisert i Norsk Skolelederforbund, og ikke i Utdanningsforbundet, mener forfatteren av dette debattinnlegget.

  Ikke fjern drama!

  Publisert  21.02.2002

  Drama bør ikke fjernes som fordypningsenhet ved Høgskolen i Oslo, mener forfatterne av dette debattinnlegget.

  Forventninger til vårens tariffoppgjør

  Publisert  20.02.2002

  Førskolelærerne forventer et betydelig lønnsløft ved årets tariffoppgjør, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

  Hva er galt med reklame i lærebøker?

  Publisert  20.02.2002

  Lærebøker med annonser for alt fra mobiltelefoner til telesex - det er hva forfatteren av dette debattinnlegget ser for seg i framtida.

  Quo vadis, magister?

  Publisert  19.02.2002

  Endelig begynner noen å kalle en spade for en spade. Endelig setter noen søkelyset på lærerutdanningen, som nå over en god del år har utdannet faglig svake lærere, og som samtidig har tillatt...

  Avvis Clemets sparetiltak

  Publisert  19.02.2002

  Dersom Kristin Clemets ønske om ett år kortere grunnskole skulle bli satt ut i livet, vil det innebære at elevene begynner i videregående skole og deretter på universiteter og høgskoler ett...

  Poenget er å stå sammen

  Publisert  18.02.2002

  I begynnelsen av februar leste vi et nyhetsoppslag i Dagens Næringsliv som hadde følgende overskrift: "Vil fjerne lønnsoppgjørene". Det var forhandlingsleder Hans Petter Aarseth i Akademikerne som...

  Åpent brev til statsråd Clemet

  Publisert  18.02.2002

  Gjeninnfør karakterer for oppførsel og flid i barneskolen, skriver forfatteren av dette debattinnlegget.

  Den nye læraren

  Publisert  14.02.2002

  Danning som nasjonalt prosjekt er over. I røynda er det ingen skilnad på Anette Young frå Big Brother og den unge lærarinna som nett har byrja på ein av skulane i nabolaget ditt.

  Lærarutdanning: Fare for "elitens kretsløp"

  Publisert  13.02.2002

  Kristin Clemet har all ære av KUF sin invitasjon til høyring om organisering av lærarutdanningane. Ordna som ein del relativt konkrete spørsmål fangar høyringsinvitasjonen opp dei...

  Vegrer vi oss for å lære?

  Publisert  13.02.2002

  Tenker vi over innholdet i de mange uforpliktende hverdagssamtaler, forstår vi at det er de vanlige temaer som går igjen. Bevisst eller ubevisst unngår vi den konfliktskapende ordveksling. Sies...

  Førskolelærerne må øverst på pallen

  Publisert  11.02.2002

  Forberedelsene til årets hovedtariffoppgjør er allerede godt i gang, og forventningene er store blant mange arbeidstakergrupper - ikke minst i offentlig sektor.

  Må fortsatt få gjøre jobben

  Publisert  05.02.2002

  Det gjøres mye godt arbeid i stat og kommune, og det er nok mange av dem som jobber der som etter hvert føler at det kunne gjøres enda bedre arbeid - hvis det ikke var for stadig nye...

  Kommentar:

  Publisert  24.01.2002

  To av Arbeiderpartiets ungdomspolitikere, to svært lovende sådanne, tidligere utdanningsminister Trond Giske og stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll, uttalte nylig til avisen Nordlys i Tromsø...

  Ta elevene på alvor!

  Publisert  22.01.2002

  Etter å ha jobbet etter L 97 noen år nå, er medlemmene i vår klubb frustrerte fordi Læreplanen av 1997 inneholder altfor mye stoff i alle fag. Vi er også svært misfornøyde med de...

  Å satse på utdanning er å satse på barnehager

  Publisert  21.01.2002

  I forbindelse med stortingsvalget for et halvt år siden var både barnehager og skoler høyaktuelle temaer. Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti var blant partiene som snakket varmt om begge...

  "Lønnstaperne" på utdanningskontorene

  Publisert  18.01.2002

  Artikkelen på side 11 i Utdanningnr. 1 - 2002 provoserer. Når saksbehandlere, med støtte fra utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland, ønsker seg minst samme lønnsnivå som...

  Takk for flott respons!

  Publisert  18.01.2002

  Vi som lager det nye fagbladet Utdanning var veldig spent på responsen fra leserne etter at den første utgaven ble sendt ut. Responsen kom umiddelbart og var veldig positiv.

  Absurd å reversere Reform 97

  Publisert  04.01.2002

  Clementinske vyer

  Publisert  04.01.2002

  Om å kjøre over

  Publisert  20.12.2001

  Lønsauke, meirarbeid og utbrendheit

  Publisert  20.12.2001

  Ulla Nilsen sender eit varsku om dystre framtidsutsikter for norsk skule. Ho gjer rapport fra livet sitt i svensk skule, som meir liknar kvardagen i ei privat bedrift.

  Jeg spørger kun

  Publisert  20.12.2001

  Folk i forfall

  Publisert  20.12.2001

  "Hva slags signaler sender man ut når det teoretiske ved kroppsøving blir viktigere enn den praktiske/fysiske utførelsen?" spør Bjørn Olav Kristiansen i sitt innlegg.

  Sosial kompetanse som læringsmål i skolen

  Publisert  10.12.2001

  Meir enn nokon gong ser ein behovet for å debattere skulen sin rolle i oppdragingsprosessen, og om søkelyset bør rettast mot sosial læring på ein meir formell og konkret måte.

  ''Ola lo'', eller ''Tanta mi spiller cello, sa Cecilie''

  Publisert  10.12.2001

  Kronikkforfatteren tok nylig doktorgraden på en undersøkelse der hun fulgte skriveutviklingen hos en førsteklasse gjennom et helt skoleår, før L 97. Her kommenterer hun den pågående debatten om lese-...

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her