Annonse
Debatt

– Godtar Utdanningsforbundet at pensjonistane taper kjøpekraft år etter år? spør Magne A. Reigstad, leiar for pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Troms. Ill.foto: Jørgen Jelstad

Underregulering av pensjonen

Kva gjer Utdanningsforbundet for å få omgjort stortingsvedtaket om underregulering av pensjonen i forhold til lønsoppgjera?

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

* Magne A. Reigstad er leiar for pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Troms.

 

Dei siste fire åra har pensjonistane tapt kjøpekraft. Dette er eit resultat av stortingsvedtaket om indeksering av pensjonane. Det gjer at løna til pensjonistane skal reduserast med 0,75 prosent i forhold til det som er resultat av lønsforhandlingane.

 

Dei fyrste åra førde høg lønsauke og låg prisstigning til at også pensjonistane fekk auka kjøpekraft, men dei siste fire åra har lågare lønsauke og høgare prisstigning ført til at pensjonistane har tapt kjøpekraft.

 

Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Troms har i ulike samanhengar reist denne problemstillinga i organisasjonen. Det har vi gjort fordi medlemmene våre er svært uroa over utviklinga. Kva gjer Utdanningsforbundet? Det er ca. 37.000 pensjonistar i forbundet. Dette utgjer ca ein femtedel av medlemmene. No etterlyser vi svar frå forbundet.

 

Godtar Utdanningsforbundet at pensjonistane taper kjøpekraft år etter år? Vi veit at LOP og Pensjonistforbundet går mot underreguleringa. Kva meiner Utdanningsforbundet og Unio? Vi etterlyser kva politikk vi skal føra for å koma ut av uføret. Stortinget har vedteke underreguleringa, og det er Stortinget som må gjera om på vedtaket.

 

Korleis arbeider Utdanningsforbundet for å få omgjort vedtaket? Til no er det heilt stille frå forbundet. Vi pensjonistane i forbundet er villige til å arbeida mot dei politiske partia for å få dei til å støtta oss. Kan det vera ein strategi å starta eit opprør frå grasrota? No vil vi ha leiinga i Utdanningsforbundet på bana. De må visa at de vil noko, og at Utdanningsforbundet også er fagforeining  for pensjonistane. Kan vi venta eit svar på dette i bladet Utdanning frå leiinga i Utdanningsforbundet?

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!