Annonse
Debatt

- Vi låner ut færre bøker etter at Ipaden ble innført ved skolen, skriver Anne Marie Ferre. Arkivfoto: Utdanning

Etter at Ipaden kom på skolen, har færre elever lånt bøker

Skaper Ipad leselyst hos våre tenåringer? Som ansvarlig for skolebiblioteket ved en av de største ungdomsskolene i Bærum, vil jeg si heller tvert i mot.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Etter at Ipaden ble innført som verktøy på Østerås skole høsten 2017, har antall utlånte bøker falt drastisk. Det er blitt mer enn halvert på de siste to årene.

Det er ikke så lett å motivere elever på ungdomstrinnet til å låne og lese skjønnlitteratur. De leser gjerne bare det de «må» lese, og mange har nok med å lese lekser og øve til prøver.

Den leselysten, som er blitt opparbeidet gjennom hele barneskolen, helt fra de knekker lesekoden i 1. klasse, blir nærmest revet bort når de starter på ungdomsskolen. Bruk av Ipad har i høy grad medvirket til dette.

Dette kan vel ikke være formålet med Ipad i klasserommet?

Å motivere for læring gjennom lesing av romaner, å skape nysgjerrighet ved å slå opp i bøker og lese om emner de interesserer seg for, har vært en viktig oppgave for oss skolebibliotekarer å bidra til.

Dette lover rett og slett ikke godt for skolebibliotekets fremtid og heller ikke for elevenes motivasjon for å lære. Det å lære mer enn det som står i skolepensum er jo   viktig for oss alle, og spesielt for tenåringer som skal over i videre skolegang og utdanning.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!