Annonse
Debatt

FUB ønsker gratis kjernetid for 2-åringer velkommen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er glad for at 2-åringer også skal omfattes av tilbudet om behovsprøvd, gratis kjernetid i barnehagen.

Del side


Annonse

Barns utvikling av språk og vennskap på et tidlig tidspunkt i livet er avgjørende viktig for barnets videre liv.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 (prop 1 S) er det foreslått 46 millioner kroner til tiltaket om å utvide gratis kjernetid for 2-åringer. Dette gjelder barn fra lavinntektsfamilier og er foreslått finansiert ved å øke maksprisen i barnehagen. 50 kroner av en total økning på 130,- kroner pr. måned pr. barn skal gå til dette.

Resten av overskuddet for økningen i makspris skal gå til arbeid med å rekruttere barn i utsatte byområder til barnehagen og til tiltake for kompetanseheving og videreutdanning for de ansatte.Tidlig innsats viktig

Språk er så viktig for å bli inkludert i vennskap og for å bli klar for skolehverdagen senere. Forskning og erfaring viser så tydelig at tidlig innsats er viktig for å hindre utenforskap og befeste sosiale forskjeller. Følelsen av utenforskap kan opptå i barnehagen dersom barn ikke behersker språket og kan leke med de andre barna. FUB har selvsagt forståelse for at forslaget skaper debatt og at noen familier vil oppleve økningen i makspris som krevende. Familier med lav inntekt er skjermet fra dette kravet.

 

Bemanningsnorm

FUB er også fornøyd med at regjeringen har øremerket 100 millioner for 2019 til å videreføre den vedtatte bemanningsnormen, og at dette inngår i en treårsplan. Det er en god intensjon bak forslaget om å sette av midler til videreutdanning og kompetanseheving for de ansatte.

Men vi er bekymret for realismen i dette. FUB og mange foreldre er opptatt av den reelle voksentettheten i barnehagene. Den må gjelde i hele barnehagens åpningstid, ikke bare i noen få timer midt på dagen. Derfor stiller vi spørsmål ved om hvor mange ansatte som reelt kan benytte seg av dette. Det vil medføre behov for vikarer og midler til å dekke deres lønnskostnader.

 

Stort potensial

Vi er også positive til at regjeringen ønsker å få informasjon om hvordan barn med stort læringspotensial blir fulgt opp i barnehagene. Det må selvsagt skje på barnets premisser og ved observasjon av trygge voksne. Men det er viktig at denne gruppen barn oppdages allerede i barnehagen slik at aktiviteter og tiltak kan tilpasses på et tidlig tidspunkt.  

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!