Annonse
Debatt

Statsminister Erna Solberg (H), hilser på nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, i forbindelse med en debatt på NRK 3. november. Foto: CICILIE S. ANDERSEN, VG

Kommentar: Kan bli ny regjering - KrF har uansett en viktig jobb å gjøre

Kristelig Folkeparti har vært et viktig parti i budsjettforhandlingene de siste årene, og det kommer sikkert til å spille en avgjørende rolle denne gangen også.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

I flere uker holdt Norge pusten og ventet på avgjørelsen om hvilken vei Kristelig Folkeparti ville velge: Et historisk nytt regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet eller å starte forhandlinger med de tre borgerlige partiene som i dag inngår i regjeringen til Erna Solberg.

På landsmøtet til KrF den første fredagen i november stemte et flertall (98 mot 90) for å starte forhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og det blir garantert tøffe forhandlinger. Det vil gå noen uker før vi får det endelige svaret. Kampen om hvem som skal sitte med kunnskapsministeren, blir en del av pakken. For KrF er dette en svært viktig post.

Som flere regnet ut på forhånd, var det valget av delegater på årsmøtet til KrF i Rogaland som ga en klar pekepinn om det endelige utfallet. I de andre fylkeslagene ble det valgt delegasjoner som var bredt sammensatt, mens det i Rogaland nesten bare ble valgt «blå» delegater. Vi skal selvsagt ikke blande oss bort i de interne prosessene i KrF, men vi har registrert at det er høyst ulike oppfatninger om hvorfor det gikk som det gikk og om hvordan de skal unngå en langvarig splittelse i partiet. Uansett er det viktig å klare å løfte blikket og se framover, spesielt med tanke på statsbudsjettet for 2019 som skal loses i havn før jul.

Kristelig Folkeparti har vært et viktig parti i budsjettforhandlingene de siste årene, og det kommer sikkert til å spille en avgjørende rolle denne gangen også. Det mangler blant annet over 100 millioner kroner for å finansiere lærernormen, og det mangler rundt 400 millioner kroner for at barnehagene skal tilfredsstille den nye pedagognormen. Den er i utgangspunktet heller ikke god nok, mener både barnehagelærere og mange foreldre rundt om i landet. Her kan KrF bidra til å presse budsjettet i riktig retning. Det er tre år til neste stortingsvalg, og de kommende ukers regjeringsforhandlinger vil bli viktige med tanke på hva som skal skje fram til høsten 2021.

Selv om det ikke er sikkert at forhandlingene fører fram, er det flere kommentatorer som har pekt på at bordet fanger når man først er kommet i gang. Det kan bli en krise eller to, men så løser det seg som regel. Høsten 2019 blir det, uansett hvem som sitter i regjering, et viktig kommunevalg. I tillegg skal de gjenværende gamle fylkene og de nye regionene få på plass sine respektive folkevalgte. Regionen Viken alene dekker et område som går fra Svinesund i øst og langt inn på Hardangervidda i vest. Det som betyr mest for folk i deres hverdag, avgjøres i stor grad av de som blir valgt i september neste år. Vi går noen spennende uker og måneder i vente.

 

Knut Hovland er ansvarlig redaktør i Utdanning.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!