Annonse
Debatt

En skole for kjekke jenter

Senere flikking på skoleplanene har ikke vært til særlig hjelp for verken de teorisvake eller de som liker praktiske fag.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Takk til Ole Jostein Rangnes for hans innlegg i Utdanning nr. 12. Reformene som kom i henholdsvis 1994 og 1997 så vi ville skape store problemer for mange elever. Mange protesterte, men til liten nytte.

Det er et tankekors at de som står bak slike planer utelukkende består av personer som aldri har hatt problemer i teorifag. Hvordan kan disse klare å forstå de elevene som strever med teorifagene?

Det het at alle elever skulle få utvikle sine evner og anlegg. Men hva med de elevene som var glad i praktiske fag? Da disse reformene ble innført, håpet jeg for elevenes skyld at jeg tok feil, men jeg fikk dessverre rett.

Senere flikking på skoleplanene har ikke vært til særlig hjelp for verken de teorisvake eller de som liker praktiske fag.

Det som kreves er en ny kurs. Men da må det tenkes nytt. Når kart og terreng ikke stemmer overens må man se på kartet på nytt. Til slutt vil jeg sitere Johan Borgen: «Hvorfor må vi alltid kjøre med det ene hjulet i grøfta»

 

  • Gunnar Svedahl er pensjonert lektor med erfaring fra både ungdomsskole og videregående skole, samt mange års erfaring som rådgiver i ungdomsskolen.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!