Annonse
Debatt

Ved å øremerke andelen i et fag viser regjeringen at dette er noe de mener er viktig for den norske skolen. Men at kristendom skal utgjøre halvparten av KRLE-faget i 2018 er hårreisende, skriver Daniel Hansen Masvik. Ill.foto: Redaksjonen

At kristendom skal utgjøre halvparten av KRLE-faget i 2018 er hårreisende

Fagfornyelsen er noe jeg som lærerstudent har fulgt tett og det blir min framtidige rettesnor som lærer. Akkurat av den grunn trodde jeg at jeg så syner da jeg leste hva kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lanserte som de nye kjerneelementene i faget KRLE.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Jeg mener etisk refleksjon og evne til å se andres perspektiv er avgjørende i tiden som kommer og derfor må det gis mer tid til det enn til kristendom.

 

Først leste jeg at Sanner sikter seg inn på økt fokus på etisk refleksjon og forståelse av andres perspektiver. Jeg kan knapt uttrykke med ord hvor glad jeg er for at dette endelig fokuseres på. Denne gleden blir igjen bittersøt når jeg leser videre at kravet om at 50 % kristendom opprettholdes.

Ved å øremerke andelen i et fag viser regjeringen at dette er noe de mener er viktig for den norske skolen. Men at kristendom skal utgjøre halvparten av KRLE-faget i 2018 er hårreisende! Vi lever i et stadig mer mangfoldig og multikulturelt, men polarisert samfunn. Om vi tar dette i betraktning så er det vanskelig å se på 50 % kristendom som en god løsning. Å beholde så voldsomt mye kristendom i undervisningen er ingenting annet enn en krampetrekning fra en del av samfunnet som ikke følger et stadig mer sekulært samfunn.

 

Dette er ikke et innlegg hvor jeg skal snakke om alt som er galt med å undervise i kristendom i skolen. Jeg vil ene og alene understreke at å gi kristendommen så stor plass skviser ut undervisningstimer som kunne vært viet til viktige etiske refleksjoner.

Hvis man ser i kommentarfeltene i dag bevitner det om en befolkning som sårt trenger større evne til å se andres perspektiver. Som finnmarking midt i en fylkessammenslåing så kan jeg komfortabelt si det er ikke kristendom det trengs mer av.

Det florerer av utsagn om heksebrenning og nazisme rettet mot kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. En slik grusom form for samfunnsdebatt ønsker jeg ikke og det er ikke kristen kulturarv som stopper slikt. Det er kritisk tenkning, etisk refleksjon og evnen til å se den andre siden av saken som gjør det.

 

Jeg håper KrF kan gå inn for å støtte et RLE-fag som underviser alle verdensreligionene likestilt hvor medmenneskelighet, etisk refleksjon og respektfull diskusjon står sentralt. Multikulturalismen står sterkt og vil stå sterkere.

Jeg håper at regjeringen kan prioritere å danne mennesker som hjelper og støtter hverandre uansett, og som kan jobbe sammen for en bedre fremtid. Ikke bare vanne det ut i et halvveis forsøk på etisk refleksjon blandet med bibelstudier.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!