Annonse
Debatt

Det som har skjedd i kjølvannet av debatten på Dagsnytt Atten, har rystet mange. At det ble satt i gang en prosess som i verste fall kunne ha endt med at Malkenes mistet jobben, er mildt sagt utrolig, skriver ansvarlig redaktør i Utdanning og utdanningsnytt.no, Knut Hovland, i denne lederen. Foto: Marianne Ruud/Kari Oliv Vedvik

Malkenes-saken styrker lærernes ytringsfrihet

Reprimanden skolens rektor har ilagt Malkenes er en skamplett som ikke kan bli stående. Den strider mot alt norsk skole burde stå for.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Ledelsen ved Ulsrud videregående skole i Oslo har etter flere uker med interne undersøkelser og halvannen uke med intens offentlig debatt konkludert med at det ikke blir opprettet personalsak mot lektor Simon Malkenes. Det var den eneste riktige konklusjonen ledelsen ved skolen kunne trekke etter alt som er skjedd den siste tiden.

Reprimanden skolens rektor har ilagt Malkenes, er imidlertid en skamplett som ikke kan bli stående. Den strider mot alt norsk skole burde stå for. Malkenes har hatt mange og sterke støttespillere i den kampen som har pågått siden han deltok i en debatt på Dagsnytt Atten i NRK 5. mars.

Debatten handlet om inntaksordningen for de videregående skolene i Oslo. Malkenes pekte på de negative konsekvensene av dagens ordning og fortalte om hvordan dette preger skolehverdagen på Ulsrud videregående skole. På oppfordring fra programlederen leste lektoren høyt fra et notat han hadde skrevet om hvordan en vanlig undervisningstime kan fortone seg.

Det ble ikke brukt navn på elevene, de ble omtalt med initialer. Simon Malkenes fortalte ikke dette for å henge ut elevene i en bestemt klasse, han fortalte det for å understreke hvor krevende undervisningssituasjonen mange ganger kan være på skolen. Og det har igjen nær sammenheng med hvordan inntaksordningen fungerer, den fører til store forskjeller mellom de ulike skolene med noen som er populære mens andre sliter med å få søkere til plassene.

Det som har skjedd i kjølvannet av debatten på Dagsnytt Atten, har rystet mange. At det ble satt i gang en prosess som i verste fall kunne ha endt med at Malkenes mistet jobben, er mildt sagt utrolig. Da noen elever ved Ulsrud etter en stund skrev et debattinnlegg hvor de kritiserte Malkenes og mente at de var blitt uthengt, tok det virkelig fyr i den offentlige debatten om saken. Vi i Utdanning fikk relativt tidlig vite at noe var på gang på Ulsrud, men ingen kunne eller ville bekrefte hva som egentlig foregikk. Det ble også en egen diskusjon om det egentlig var elevene som sto bak innlegget i Aftenposten eller om det var noen i ledelsen ved skolen som hadde bistått dem i større eller mindre grad.

Flere aviser har på lederplass gitt Malkenes støtte, og den samme støtten har han blant annet fått fra mange kolleger, fra ledelsen i Utdanningsforbundet og fra Lærerprofesjonens etiske råd. Simon Malkenes er riktignok vant til å stå i stormen, men dette har likevel vært en svært krevende periode for ham. Vi er overbevist om at den kampen han står i spissen for, bidrar til å styrke lærernes ytringsfrihet både i Oslo og resten av landet. Nå er det viktig at det ikke blir stille om saken, for kampen er ikke vunnet en gang for alle.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!