Annonse
Debatt

Jeg håper Utdanningsetaten i Oslo er sitt ansvar bevisst og løser denne saken raskt, til det beste for elever, ledere og lærere, skriver Thom Jambak i sentralstyret i Utdanningsforbundet. Arkivfoto: Marianne Ruud

Malkenes-saken: Dersom det stemmer er dette alvorlig og et demokratisk problem

Om det som har kommet fram i saken fra Ulsrud videregående skole knyttet til lærer Simon Malkenes’ ytring på Dagsnytt 18 stemmer, er det alvorlig og et demokratisk problem.

Del side


Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Skal vi skape en best mulig skole er det avgjørende at alle har mulighet til å uttale seg om alle deler av styringen av skolen uten å måtte frykte reprimande. Jeg registrerer at Simon Malkenes er godt ivaretatt av Utdanningsforbundet Oslo.

Om det er tilfelle at det er en fryktkultur i skolen i Oslo, eller i hvilken som helst annen del av landet, er det uakseptabelt. En refleksjon jeg har gjort meg er at på tross av at skolens organisering og skolepolitikken ofte er diskutert, er det få lærere som er med i de offentlige diskusjonene. Om årsaken er lojalitetskrav fra skoleeier er det svært kritikkverdig.

En undersøkelse Utdanningsforbundet gjorde i 2012 viste for eksempel av over halvparten av rektorer og barnehagestyrere mente de var pålagt munnkurv av kommunene.

«Jeg stiller meg helt likegyldig til ytringsfriheten, slik man naturlig gjør overfor selvfølgeligheter», skrev Dag Solstad. I de årene jeg har vært tillitsvalgt har jeg lært at ytringsfrihet ikke nødvendigvis er en selvfølge over alt i Skole-Norge. Sånn kan vi ikke ha det.

Jeg håper Utdanningsetaten i Oslo er sitt ansvar bevisst og løser denne saken raskt, til det beste for elever, ledere og lærere.

 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!