Ordførere kaster seg inn i kampen mot nye barnehageregler

Barnehageansatte og foreldre over hele landet har lenge ført et opprør mot regjeringens planlagte bemanningsnorm. Nå har over 100 ordførere kastet seg på.

Barnehageansatte og foreldre over hele landet har lenge ført et opprør mot regjeringens planlagte bemanningsnorm. Nå har over 100 ordførere kastet seg på.

Bemanningsnormen for barnehagene går ut på at det maks skal være tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august 2018. Men regjeringen har ikke satt av ekstra penger til dette i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er hårreisende at regjeringen tror dette lar seg gjøre uten å gi mer penger til kommunene. Hva skal vi kutte for å råd til dette? Lærere? Sykepleiere på sykehjem?, spør byrådsleder Harald Schjelderup i Bergen i et intervju med   Dagsavisen.

Avisen skriver at Schjelderup har fått med seg over 100 ordførere fra Arbeiderpartiet på et opprop adressert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Der krever ordførerne fullfinansiering av den nye ordningen, og skriver at den truer målet om full barnehagedekning.

Statsråd Sanner svarer slik på kritikken og oppropet:

– Den blågrønne regjeringen hever kvaliteten i barnehagene gjennom en pedagognorm og en norm for bemanning. Bemanningsnormen er godt utredet og har vært varslet lenge. Jeg registrer at Ap-ordførerne nå protesterer mot en bemanningsnorm som tilsvarer den Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013.

(©NTB)