Camilla Irene Bangsund Degerstrøm
Camilla Irene Bangsund Degerstrøm og Vadsø Ungdomsskole.

Fornøyd med at barne- og ungdomsskole ikke ble slått sammen

Politikerne varslet sammenslåing av to skoler. Det ble det ikke noe av, og det gleder lederen i Utdanningsforbundet Vadsø.

Publisert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Camilla Bangsund Degerstrøm, leder Utdanningsforbundet Vadsø 

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– En tydelig strategi og arbeide med konkrete tiltak for å rekruttere og beholde lærere i skolen og i barnehagen og skape ro i oppvekstsektoren. Derfor må blant annet kuttforslagene i skole og barnehage som er oppe med jevne mellomrom stoppes, og barn og unge må få det det tilbudet de har krav på. Ikke minst må det bli ro i oppvekstsektoren, slik at man kan konsentrere seg om det viktigste: å gjøre barna og de unge best mulig rustet for fremtiden.

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Budsjettkutt og særlig kutt i lærerstillinger og «laget rundt barna». Elever og barn i sårbare situasjoner var en gjenganger da Norge ble stengt på grunn under pandemien. Under lærerstreiken kom de samme stemmene på banen igjen: politikere, foreldre og kommuneleger. Vi fikk høre at skolen er så uendelig viktig for de sårbare barna og elevene. Det ble sagt at uten skolen, lærerne og en god oppfølging, vil det ramme vår oppvoksende generasjon, barna, barnehagebarn og skoleelever. Gjennom omfattende budsjettkutt i oppvekstsektoren i kommunen er det nettopp de svakeste som blir berørt mest.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Kommunen har forholdsvis ny ungdomsskole og barneskole. At den varslede sammenslåingen av disse ikke ble noe av, var en god nyhet.

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Nå skal det virkelig satses på skole og barnehage. Lærere skal fremsnakkes. De gode historiene skal få plass. Ikke bruk normtallene for å se hvor mye som kan kuttes. Lærere skal beholdes og få mer tid til barna og de unge. Endringer må være bærekraftige i alle ledd.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Begynn med barna, sats på lærerne og tidlig innsats for en god framtid.

Powered by Labrador CMS