PBL-oppgjøret er i gang

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er kommet til enighet med PBL i årets mellomoppgjør. PBL er misfornøyd med at forhandlingene om en ny pensjonsordning drar ut i tid.

Hovedtemaene i årets oppgjør var lønn og pensjon. Resultatet ble at Utdanningsforbundets medlemmer vil få en lønnsøkning på mellom 8500 og 12 000 kroner. 

Den økonomiske rammen i oppgjøret er på 2,7 prosent, noe som er på linje med den generelle rammen i årets lønnsoppgjør i offentlig sektor.

– Dette er omtrent som forventet, sier Terje Skyvulstad, som ledet forhandlingene for Utdanningsforbundet, i en pressemelding.

Pensjonsstrid

Pensjon har vært et vanskelig tema både i fjorårets forhandlinger og i år.

 Vi har forpliktet oss til et samarbeid. Målet er å forhandle frem en ny tjenestepensjon, som er like god som den eksisterende, i hovedoppgjøret i 2016. Partene har blitt enige om at det skal settes ned en politisk styringsgruppe som sammen med et partssammensatt utvalg (PSU) tar sikte på å lage en god tjenestepensjon, sier Skyvulstad i pressemeldingen.

– Enormt press før 2016

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, er ikke fornøyd med at pensjonsspørsmålet skyves fram i tid.

– Vi ønsket å komme lenger i spørsmålet om fremtidig pensjonsløsning og mener det nå hviler et enormt press på partene før hovedoppgjøret i 2016, sier Olsen i en pressemelding fra PBL.

Han peker på at pensjon har vært et tema i alle oppgjør siden 2010.

– Vi har mellom forhandlingene brukt betydelige ressurser på utredningsarbeid. Nå må det også komme forslag til løsninger som gir oss en fremtidsrettet og bærekraftig pensjonsordning og som fortsatt sikrer ansatte gode ytelser. Skal partene ha troverdighet i arbeidet med tilpasninger av pensjonsordningen, kan ikke dette skyves på i flere tariffoppgjør, sier Olsen.  

Samarbeidet om en ny pensjonsordning vil starte umiddelbart etter sommerferien. 

Ny lønn fra 1. mai

Den nye lønnen vil ha virkning fra og med 1. mai 2015.

Utdanningsforbundet har over 6100 medlemmer i PBL. Omlag 1750 barnehager omfattes av hoved- og hovedtariffavtalen for PBL-området.Forhandlingene omfatter 1.750 barnehagene med om lag 26.000 ansatte.

Powered by Labrador CMS