Regjeringen vil la Fylkesmannen føre tilsyn med barnehagene

Regjeringen foreslår å la Fylkesmannen føre tilsyn med enkeltbarnehager når kommunens tilsyn ikke fungerer.

– Vi trenger et godt tilsyn med barnehagene for å sikre barna et trygt og godt tilbud. Vårt forslag gir Fylkesmannen mulighet til å ta opp saker på eget initiativ. Det gir også foreldre en mulighet til å koble inn Fylkesmannen når de opplever at kommunens tilsyn ikke fungerer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Til nå har den enkelte kommune hatt ansvaret for å føre tilsyn med barnehager i sin kommune. Regjeringen ønsker at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for tilsynet, men at Fylkesmannen utfører oppgaven ved særlige tilfeller. Fylkesmannen har allerede tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet.

– Hvis kommunen og fylkesmannen er uenige, er det fylkesmannen som avgjør saken, sier kunnskapsministeren.

For å sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, foreslår regjeringen også at alle barnehager vurderer og følger opp hvert barns trivsel, utvikling og læring.

Regjeringen mener dagens regelverk er for uklart, og at det blir oppfattet og praktisert ulikt i landets 6500 barnehager. Forslaget innebærer også en tydeliggjøring av at informasjon om barn skal behandles etter personopplysningsloven. (©NTB)