Barnehagekameratene

Fotballagent Jim Solbakken og Ole Gunnar Solskjær på tribunen på Old Trafford i Manchester i 2007. Foto: Fredrik Solstad, VG/NTB Scanpix

I 2007 satset Ole Gunnar Solskjær og kompis og fotballagent Jim Solbakken på en barnehage. Fem år senere tjente de over fem millioner kroner på å selge seg ut.

Publisert Sist oppdatert

Tilbake i 2010 har lokalavisen i Kristiansund, Tidens Krav, en sak om at regjeringen vil stramme inn regelverket for private barnehageeiere. Den vil sikre at pengene som bevilges fra det offentlige og betaling fra foreldre, går til barnehagedrift, ikke gevinst for eierne.

Avisen har intervjuet barnehageeier Terje Hammerås i saken.

– Det er få forskjeller mellom private og kommunale barnehager i Kristiansund. Vi som driver privat, blir ikke rike, sier han til Tidens Krav.

Dette året tjener allerede Hammerås over en million kroner i året på barnehagedrift. Noen år senere skal han kjøpe en fritidsleilighet midt i skisenteret i Oppdal til nærmere tre millioner kroner, som blir betalt gjennom inntekter fra barnehageselskapet.

Kompisene og mangemillionærene Ole Gunnar Solskjær og Jim Solbakken eier på dette tidspunktet to eiendomsselskap som har alle inntektene sine fra barnehagen til Hammerås gjennom utleie av lokaler. I løpet av fem år i barnehagebusinessen skal Solskjær og Solbakken få en fortjeneste på åtte ganger så mye som de har investert.

Å nøste opp i historien bak Kristiansund idrettsbarnehage er en reise i kompliserte selskapsstrukturer, venner som kjøper og selger av hverandre, en landskjent fotballagent, Norges mest berømte fotballspiller og milliongevinster.

Vennebedriften

Private barnehager i Norge drives i all hovedsak gjennom offentlige tilskudd fra kommunene og foreldrebetaling. Ifølge barnehageloven skal pengene «komme barna i barnehagen til gode». Det er imidlertid ikke noe forbud mot å ta ut utbytte fra barnehagedrift, slik det er i lovverket for private skoler. Dermed har det vært en rekke personer som har tjent gode penger på barnehagedrift finansiert gjennom offentlige midler.

Noen av dem befinner seg i Kristiansund.

«Solskjær satser på idrettsbarnehage» er overskriften på abcnyheter.no i august 2007. En ny barnehage for 60 barn har nettopp åpnet i Kristiansund. Ole Gunnar Solskjær har allerede vært innom og hilst på ungene, noe som ifølge leder og hovedaksjonær i Kristiansund idrettsbarnehage AS, Terje Hammerås, var stor stas.

– Dette er noe vi tror på, sa Jim Solbakken (t.v.) da han og eier av Kristiansund idrettsbarnehage, Terje Hammerås, stilte opp i Dagbladet i februar 2008. Foto: Anders Tøsse.

– Vi må bidra litt i hjemlige trakter også, og dette er et konsept som vi er stolte av å være med på, sier Jim Solbakken til abcnyheter.

Solbakken er en kjent person for dem som er bevandret i fotballkretser. Fotballagenten gjorde karrière på å være agenten til Solskjær da han var aktiv, og han har tjent mangfoldige millioner på agentvirksomheten i ettertid. Han representerer flere av Norges mest kjente fotballspillere.

Solskjær, Solbakken og Hammerås spilte sammen i Clausenengen fotballklubb tilbake i 1994. Nå skal de satse på barnehagedrift sammen med en fjerdemann, Tore Christiansen. Han er blitt mangemillionær på et rørkonsern i Sandnes i Rogaland og er også kjent som storaksjonær i ishockeyklubben Stavanger Oilers. Christiansen sier til abcnyheter at de ikke vil se bort fra at barnehagedriften «kan bli en del av kjernevirksomheten».

For én av de involverte skal det vise seg å stemme.

– Det er litt vennskap som kommer inn her, men så har både Jim og Ole Gunnar også veldig tro på dette konseptet, hvor vi legger vekt på lek og bevegelse og riktig kosthold, sier Terje Hammerås til abcnyheter.

Selskapsdans

Barnehagedriften er allerede i oppstarten organisert gjennom flere aksjeselskap med forgreininger til hverandre (se grafikk).

Selve barnehagen drives gjennom selskapet Kristiansund idrettsbarnehage AS, hvor Terje Hammerås eier 65 prosent. Jim Solbakken og Tore Christiansen er inne som eiere av de resterende 35 prosentene gjennom et eget selskap.

De nybygde lokalene til barnehagen eies på sin side av to eiendomsselskap som heter henholdsvis Property Solution AS og Property Solution II AS. Disse selskapene eies av Jim Solbakken, Tore Christiansen og Ole Gunnar Solskjær.

Barnehagen betaler husleie for lokalene til Property Solution-selskapene. Etter noen års drift betaler barnehagen 1,08 millioner kroner i året for å leie lokalene. Gjennom leieinntektene fra barnehagen øker Property Solution-selskapene egenkapitalen med nærmere to millioner kroner i driftsårene fram mot 2012. Samtidig går barnehageselskapet de første årene flere hundre tusen kroner i minus.

Slik var barnehageselskapene organisert i 2010.

I 2011 selger Tore Christiansen seg ut. I en telefonsamtale med Utdanning sier Christiansen at de på dette tidspunktet forsøkte å selge Property Solution-selskapene og dermed barnehagelokalene.

– Men det var ingen kjøpere, sier Christiansen.

– Kan du si noe om hvorfor du trakk deg ut?

– Det er en grunn til at jeg har gått ut av disse selskapene, sier Christiansen. Mer vil han ikke utdype.

Bjørnar Bjåstad går samtidig inn i selskapet til Jim Solbakken med en liten eierandel på 9,5 prosent. Solbakken eier resten. Bjåstad er samme mann som i regnskapene fram til nå har vært oppført som representant for Kristiansund idrettsbarnehage AS og alle selskapene knyttet til barnehagelokalene.

2012 er også året det skjer omfattende endringer i selskapene rundt barnehagen.

Milliongevinsten

Tidligere års haltende resultater er snudd til et solid overskudd på over en million kroner i barnehageselskapet i 2012. I årsberetningen står det at årsaken er utvidelse med lokaler i 3. etasje. Etter utvidelsen går rundt 100 barn i barnehagen.

Selskapet har mer enn tredoblet driftsinntektene siden oppstarten og har årlige inntekter på rundt 19 millioner. Over 14 av disse millionene er offentlige tilskudd for å drive barnehage fra Kristiansund kommune. Resten stammer i stor grad fra foreldrebetaling.

Terje Hammerås bestemmer seg dette året for å kjøpe opp alle selskapene knyttet til barnehagedriften. Gjennom det nystartede selskapet JBT Nordvest AS kjøper han opp Property Solution-selskapene fra Solskjær, Solbakken og Bjåstad. Samtidig kjøper Hammerås ut Solbakkens 35 prosent eierandel i Kristiansund idrettsbarnehage AS gjennom et annet selskap, JBT AS.

Nå er det dermed JBT Nordvest AS som eier barnehagelokalene. Dette selskapet er igjen eid av JBT AS, som også eier Kristiansund idrettsbarnehage AS. Alle selskapene er heleid av Hammerås, som nå kan drive utleie av lokaler til sin egen barnehage.

Slik var barnehageselskapene organisert i 2012.

Hammerås betaler 5,75 millioner kroner for selskapene. I oppkjøpet tar han også over alle lån tilknyttet lokalene, og han finansierer oppkjøpet med et samlet lån på rundt 14 millioner kroner. Utgiftene på lånet dekkes gjennom inntektene fra Kristiansund idrettsbarnehage.

På salgstidspunktet har Solbakken og Solskjær så godt som hundre prosent eierskap i Property Solution-selskapene. I selskapene ble det investert 600.000 kroner i aksjekapital da de startet opp. Det betyr at Solbakken og Solskjær sitter igjen med en gevinst på over fem millioner kroner etter fem år i barnehagebusinessen.

Solskjær hadde 30 prosent av aksjene i selskapene, noe som utgjør rundt 1,7 millioner kroner. Solbakkens selskap eide 70 prosent, noe som utgjør rundt 4 millioner kroner.

Regnskapene til selskapene til Solskjær og Solbakken viser gode resultater i salgsåret. Ifølge årsberetningene er årsaken i stor grad gevinster fra salg av aksjer, altså salg av selskap de har investert i. Utdanning har ikke fått svar på spørsmål om hvordan inntekten fra salget av Property Solution-selskapene har blitt fordelt mellom selskapene.

Solbakken bevilger seg samme år et utbytte fra Dynamic Solution på 11 millioner kroner. Solskjær hadde ifølge skattelistene i 2012 en formue på over 30 millioner kroner og rundt 8 millioner i inntekter.

Kristiansund idrettsbarnehage. Foto: Google.

Dobler husleie

Etter overtagelsen mer enn dobler Hammerås husleien for barnehagen, fra 1,08 millioner kroner til 2,4 millioner kroner i året. I årsberetningen for barnehageselskapet skriver han at det har vært en betraktelig økning i kostnader «spesielt grunnet økt husleie». Han skriver at det må sees i sammenheng med at rentekostnadene er lavere, det vil si det selskapet må betale for å betjene lån.

I en e-post til Utdanning skriver Hammerås at det var en annen modell for betaling av husleie før han overtok.

«Kristiansund Idrettsbarnehage AS betalte tidligere leie som utgjorde et fast leiebeløp pluss at man dekte utleiers renter og avdrag knyttet til finansiering av eiendommen. Kr 1,08 millioner som nevnt knytter seg således kun til det faste leiebeløpet», skriver Hammerås og mener leien derfor ikke ble betydelig endret etter oppkjøpet.

Finanskostnadene i barnehageselskapet er imidlertid kun redusert med 300.000 kroner fra året før, mens husleien har økt med 1,3 millioner kroner. Den økte husleien gjenspeiles også i regnskapene til barnehageselskapet, hvor posten «Annen driftskostnad» øker med over 1,5 millioner kroner fra 2012 til 2013.

Husleieøkningen gir resultater for eiendomsselskapet JBT Nordvest, som året etter overtakelsen får et overskudd på nærmere 1,2 millioner kroner. Det er dobbelt så mye som før husleieøkningen. I de tre årene etter overtakelsen er det samlede overskuddet i JBT Nordvest på 3,45 millioner kroner.

Hammerås eier også firmaet Klokkarbukta Utvikling, som selger hyttetomter ved sjøen på Kvalvågnesset på Nordmøre. På hjemmesiden til Kristiansund idrettsbarnehage er det en egen oppføring på Klokkarbukta hvor det reklameres for «Tomter til salgs» med videre lenke til nettsidene til Klokkarbukta Utvikling.

I 2014 skal Hammerås også kjøpe opp mer eiendom i JBT Nordvest.

Fritidsleiligheten

Tidlig i 2014 står det i lokalavisen Opp i Oppdal at JBT Nordvest har kjøpt en fritidsleilighet i bygda til 2,86 millioner kroner. Leiligheten er en flott ski-in-ski-out-leilighet midt i skisenteret i den attraktive skibygda i Sør-Trøndelag. Gjelden i JBT Nordvest øker samtidig med over to millioner kroner.

Etter kjøpet av leiligheten øker husleien for barnehageselskapet. Nå er den på 2,6 millioner kroner i året. I 2015 fører Hammerås opp 200.400 kroner som husleie for «fritidsleilighet til bruk for ansatte», ifølge Kristiansund kommune. Barnehageselskapet betaler hver måned husleie på 16.700 kroner for 120 kvadratmeter rett ved skiheisen i Oppdal.

I 2014 kjøpte Hammerås en ferieleilighet til nærmere tre millioner kroner midt i skisenteret i Oppdal gjennom samme eiendomsselskap som eier barnehagelokalene. Leiligheten ligger i bygget til venstre på bildet. Foto: Martin Innerdal Dalen/InvisoAS.

Ifølge Hammerås er dette en firmaleilighet.

«Dette er et gode som tilbys de ansatte som får anledning til å disponere leiligheten til en fordelaktig pris og i henhold til regelverk for denne typen eiendom. Leiligheten disponeres eksklusivt av Kristiansund Idrettsbarnehage AS, som betaler leie av leiligheten til JBT Nordvest AS til dekning av eierforpliktelsene», skriver Hammerås.

På ytterligere spørsmål svarer han at de ansatte knapt har brukt leiligheten, og at han selv følger de samme regler for bruk som de ansatte.

For familien Hammerås har selv vært på flere turer til skileiligheten. På Facebook har kona til Hammerås lagt ut flere bilder fra turer til leiligheten de siste vintrene. På et bilde lagt ut i januar 2014, da de nettopp har kjøpt leiligheten, er det utsyn gjennom vinduet og ut i skibakken med kommentaren «Utsikten fra soveromsvinduet». I kommentarene til bildet er det flere personer som gratulerer med «ny hytte».

I praksis vil Hammerås gjennom selskapet JBT Nordvest med tid og stunder kunne sitte igjen med en nedbetalt fritidsleilighet i skisenteret på Oppdal. Alt finansiert gjennom inntektene fra Kristiansund idrettsbarnehage.

Hammerås skriver til Utdanning at leieforholdet vil vurderes avsluttet dersom ikke bruken av leiligheten økes og «oppnår det formål den er ment å ha».

– Lite kommunen kan gjøre

– Jeg har ikke hørt om kjøp av fritidsleiligheter før, men jeg har hørt om kjøp av båt, sier Trond Erik Lunder, forsker i Telemarksforsking.

Lunder har skrevet flere rapporter om finansieringssystemet for private barnehager, blant annet en fra 2011 om «Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager». Her skriver han: «Husleie som dekker mer enn de faktiske kostnadene ved å eie bygget, representerer et overskudd for eier av bygget. Hvis eier av bygget er den samme som eier av barnehagen, vil en slik overfakturering kunne defineres som skjult utbytte».

Lunder sier det høres ut som det i dette tilfellet er god avkastning i eiendomsselskapet, som får alle inntektene gjennom husleie fra barnehagen.

– Det viser at det er mye penger som ikke har vært brukt på barna. Men så lenge de klarer å drive barnehagen slik at de følger reglene for forsvarlig drift, har kommunen begrenset mulighet til å ta tak i dette. Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnader per plass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager, men det kan være uklart hva som er et vesentlig avvik. De som har utarbeidet lovverket, har sannsynligvis hatt til hensikt å hindre såpass store overskudd, men det er fortsatt slik at det ikke er noen regel for hvor mye penger som kan tas ut, sier Lunder.

– Så lenge eieren kan argumentere for husleiekostnaden, er det fritt fram?

– Ja, det er det, sier Lunder.

– Jim Solbakken og Ole Gunnar Solskjær ser ut til å ha hatt en gevinst på over fem millioner kroner på salg av barnehagelokalene. Er det rimelig å si at denne gevinsten også betales gjennom barnehageselskapet?

– Hvis kjøpskostnaden på 5,75 millioner er en kostnad som ligger på eiendomsselskapet, og det kun er barnehagen som gir inntekter til dette eiendomsselskapet, så er svaret klart ja, sier Lunder.

– De nær tidobler sine 600.000 kroner i løpet av fem år med barnehageinvestering. Hvor rimelig er det?

– En årlig avkastning på over femti prosent er høyt, selv i et hett eiendomsmarked. Om en slik avkastning er rimelig eller urimelig, kommer jo an på situasjonen, for eksempel risikoen i prosjektet. Men om formålet er å drive barnehage, kan man vel stille spørsmål ved rimeligheten, sier Lunder.

Utbytte

I 2015 står det i årsberetningen for Kristiansund idrettsbarnehage at de har vunnet fram i en tvistesak mot Kristiansund kommune. De har ment at tilskuddene fra kommunen har vært for lave. De får dermed tilført høyere inntekter fra kommunen. Samme år går barnehageselskapet 585.000 i overskudd. Husleien på 2,6 millioner kroner til JBT Nordvest gjør at eiendomsselskapet går over 1,3 millioner kroner i pluss dette året.

Samme år overfører JBT Nordvest 610.000 kroner til morselskapet JBT AS, som også er heleid av Hammerås. Fra JBT AS tar han ut utbyttet på 610.000 kroner.

Det utbyttet synes ikke i regnskapene til barnehageselskapet. Det er regnskapene fra barnehageselskapet som er utgangspunktet for at kommunen kan kontrollere at barnehagepengene kommer barna i barnehagen til gode, slik det er formulert i barnehageloven.

Samtidig med utbyttet på 610.000 kroner fikk Hammerås i 2015 lønn som daglig leder i Kristiansund idrettsbarnehage på rundt 880.000 kroner.

«Det er min klare oppfatning at lønnen representerer en akseptabel lønn for en leder av en barnehage av den størrelse vi driver. Ut over å være daglig leder har jeg også ansvaret for regnskap, personal med mer», skriver han.

Slik var barnehageselskapene organisert i 2015.

Men Hammerås har også fått lønn fra en annen barnehage, Nøtteliten barnehage AS, som han eide fram til den ble nedlagt nå i høst. Regnskapene viser at det i perioden 2008-2015 er gitt en samlet godtgjørelse til ledelsen på rundt 4,6 millioner kroner i Nøtteliten. I samme periode er det gitt en samlet godtgjørelse til ledelsen i Kristiansund idrettsbarnehage på rundt 7 millioner kroner. Totalt 11,6 millioner kroner de siste åtte årene.

Hammerås bekrefter at den oppgitte lønnen i idrettsbarnehagen har gått til han. Angående godtgjørelsen til ledelsen i Nøtteliten svarer han at han har mottatt lønn fra barnehagen som «ansvarlig for regnskap, personal med mer», men at «det har vært en annen som har vært ansatt som daglig leder».

– Vi blir ikke rike

I saken fra lokalavisa Tidens Krav tilbake i 2010 sto det at barnehageeiere avisa har snakket med, slår fast at de ikke blir millionærer av å drive med barnehage. En av de andre private barnehageeierne i kommunen fortalte at han aldri hadde rundet en million i årslønn, og at han enkelte år hadde tjent bare 300.000 kroner.

– Vi som driver privat blir ikke rike, sa Hammerås til avisa den gang.

«Jeg står fortsatt for utsagnet», skriver han i dag.

Under følger kommentarer fra eierne og kommunen

– Risikoen og tapspotensial var betydelig

Investorene mener de tok stor risiko gjennom barnehage-satsingen, men de ønsker ikke å svare på hvor stor gevinsten har vært.

Bjørnar Bjåstad har via e-post svart Utdanning på vegne av selskapet Dynamic Solution, som han eier sammen med Jim Solbakken. Han svarer også på vegne av Ole Gunnar Solskjær.

Utdanning stilte blant annet følgende spørsmål:

* De to Property Solution-selskapene hadde før salget leieinntekter på 1,08 millioner kroner. Hvordan ble husleien beregnet?

* Selskapene ble solgt for 5,75 millioner til JBT Nordvest AS. Hvordan ble prisen beregnet?

* Ut fra regnskapene gikk investorene inn med 600.000 i aksjekapital i Property Solution-selskapene da de ble startet opp. Da selskapene ble solgt for 5,75 millioner, ga det i så fall en gevinst på investeringen på drøyt 5 millioner kroner. Stemmer det? Hvis det ikke er riktig, hva satt dere igjen med av gevinst etter salget av de to Property Solution-selskapene?

* Hvordan ble de 5,75 millionene fordelt mellom selskapene Dynamic Solution og Sol Solution?

* Har dere hatt noen betenkeligheter med å hente ut en gevinst på fem millioner kroner fra selskaper som har alle inntektene sine fra en barnehage?

Dette svarer Bjåstad:

«Som sikkert kjent har både Ole G Solskjær og Jim Solbakken en bakgrunn og et kontaktnett fra fotballmiljøet i Kr.sund.

De ble i 2006 forespurt om å bidra med kapital for å skape mer aktivitet tilknyttet Nordvesthall1 i Kr.sund. Kort tid etter gikk Ole G og Jim (gjennom sine selskaper) inn med betydelige millionbeløp i egenkapital og lån/sikkerhetstillelser for at et byggeprosjekt hovedsakelig tiltenkt barnehage/skole skulle kunne realiseres. Da dette ligger avsides i forhold til bykjernen og annen næringsvirksomhet, var verken banker eller andre investorer villige til å gå inn med kapital i et så risikofylt prosjekt.

Underveis som prosjektet ble realisert var det lenge usikkert om selskapene ville klare seg, og det måtte bl.a. gjennomføres forhandlinger med banken for å unngå at den trekte seg ut. I oppstarten var det også usikkert om barnehagen ville klare å betale avtalt husleie, som var nødvendig for å betjene gjelden i selskapene. Barnehagen ble etter hvert mer og mer populær og behovet for barnehageplasser i byen økte, så når barnehagen fikk behov for areal i begge etasjene (opprinnelig plan var utleie til skoleformål, men det lyktes ikke å få leieavtaler i havn), ble det klart at selskapene ville klare seg på egen hånd.

Mot slutten av 2012 kom det en interessent på banen med et tilbud om å kjøpe eiendomsselskapene. Verken Jim eller Ole hadde stor interesse av å videreføre engasjementet sitt i selskapene, nå som de og barnehagen hadde vist seg å være bærekraftig på egen hånd. Intensjonen med investeringene var oppnådd.

Ut over det som følger av selskapenes reviderte årsregnskaper ønskes det ikke å gi kommentarer, men som du sikkert forstår var risikoen og tapspotensialet med investeringene betydelig høyere enn det du indikerer i din e-post.»

Eier: – Akseptabel avkastning

Terje Hammerås mener avkastningen i selskapene han driver, er akseptabel.

Hammerås skriver i en e-post til Utdanning at «man som utgangspunkt må skille mellom drift av barnehageselskap og eiendomsselskap. Både med hensyn til selskapenes formål og de muligheter til avkastning de ulike bransjene gir».

– Som i tilsvarende eiendomsselskaper

Han skriver videre at «selskapene er etablert i en holdingmodell som er en velkjent modell for å diversifisere risiko mellom selskapene». Han mener JBT Nordvest har en akseptabel avkastning på investert kapital, «men ikke mer enn det øvrige tilsvarende eiendomsselskaper har».

Han skriver at alle konserninterne avtaler, for eksempel husleie, fastsettes etter armlengdeprinsippet og er i samsvar med det to uavhengige parter ville avtalt i sammenlignbare situasjoner.

«Det skal påpekes at eiendommen er forholdsvis ny, slik at det har vært svært lave vedlikeholdsbehov ved eiendommen foreløpig. Det er all grunn til å anta at vedlikeholdsbehovet vil øke i fremtiden, slik at dette også da vil få regnskapsmessig effekt» skriver Hammerås i e-posten.

Han påpeker også at eiendomsselskapet har ytt konsernbidrag/gitt lån til Kristiansund idrettsbarnehage AS når det har vært nødvendig.

– Leverer en god barnehagetjeneste

Han avslutter med følgende:

«Vi som driver de private barnehagene i Kristiansund kommune er prisgitt de økonomiske rammer Kristiansund kommune setter. Vi mottar tilskudd etter en beregningsmodell kommunen mener er hensiktsmessig, noe som også har medført reduserte tilskudd de siste årene. Vi i Kristiansund Idrettsbarnehage arbeider til enhver tid med å forbedre kvaliteten i barnehagen med hensyn til barnas læring og utvikling, samtidig som vi arbeider for å drive mest mulig økonomisk.

(…) Brukerundersøkelse og ansattundersøkelse viser at barnehagen scorer høyt i forhold til sammenlignbare enheter. Innenfor de økonomiske rammene som er satt leverer vi en god barnehagetjeneste, hvor vi har tre årsverk per avdeling der det er 9 barn på avdelingene med barn under 3 år og 18 barn på avdelingene med barn over 3 år. Ut over denne grunnbemanningen har vi også to idrettspedagoger som tilrettelegger barnas aktivitet, samt ansatt egen kokk som tilrettelegger barnas måltider. Dette er noe vi er stolte av.»

Kommunen: Ikke urimelig

Kommunen har ikke reagert på pengebruken knyttet til idrettsbarnehagen, men vurderer nå tilsyn.

Kommunalsjef for oppvekst i Kristiansund kommune, Christine Reitan, skriver i en e-post til Utdanning at de ikke vurderer husleien som «urimelig for et bygg av den standard og størrelse som Idrettsbarnehagen holder til i».

«Som barnehagemyndighet foretar vi jevnlig tilsyn etter Barnehageloven. Også i Kristiansund Idrettsbarnehage. I tilsynene har vi ikke avdekket at barnehagen driver med lavere bemanning enn kommunale barnehager. Vi har ikke vært bekymret over voksentettheten i Kristiansund barnehage», skriver Reitan videre.

Hun skriver at det likevel kan stilles spørsmål om kommunen burde ha utført tilsyn knyttet til barnehagelovens paragraf 14a som handler om at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

«Dette vil vi derfor vurdere å gjøre», avslutter Reitan.

Utdanning har bedt Reitan om å kommentere gevinsten til Ole Gunnar Solskjær og Jim Solbakken knyttet til salg av barnehagelokalene i 2012, og om kommunen anser det som greit at private barnehager i Kristiansund kommune kjøper firmaleiligheter som betales gjennom barnehagedriften. Dette har hun ikke villet kommentere.

Kommunalsjefen har også viderersendt hele korrespondansen med journalisten i Utdanning til barnehageeier Terje Hammerås.

Powered by Labrador CMS