Tuberkulosesmitte i barnehage i Røyken

En medarbeider i en barnehage i Røyken i Buskerud har fått påvist smittsom lungetuberkulose. Både ansatte og barna er blitt testet.

– Alle barn og ansatte som er blitt utsatt for smittefare, har blitt eller blir testet og fulgt opp for å fange opp mulig smitte, sier Torolf Bjerkem fra barnehagekjeden Kanvas, som driver den aktuelle barnehagen.

Ifølge  Drammens Tidende ble det avholdt et informasjonsmøte for foreldrene i barnehagen i forrige uke.

Kommuneoverlege Kjetil Andreas Nesland i Røyken sier til avisen at han ikke frykter spredning.

– Erfaringsmessig blir svært få smittet, og bare noen få av dem som blir smittet, utvikler sykdommen. Vi har gode retningslinjer på dette området og «screener» alle som kan ha blitt utsatt for smitte. Dessuten har vi veldig effektive medisiner som kurrer tuberkulose fullstendig, understreker Nesland.

De aller yngste barna i barnehagen, samt barn som har et nedsatt immunforsvar, vil få tilbud om forebyggende behandling i påvente av prøvesvarene. (©NTB)