Frykt for at nye krav fører til massenedlegging av små barnehager

En av fire små barnehager står i fare for å bli lagt ned når nye bemanningskrav innføres til høsten. Mangfoldet trues, mener Private barnehagers landsforening.

En av fire små barnehager mener det ikke er grunnlag for videre drift på grunn av nye krav til bemanningen i barnehagene, viser en ny undersøkelse som er gjennomført av Private Barnehagers Landsforbund (PLB).

I undersøkelsen fra PBL har 768 barnehager svart på spørsmål om konsekvensene av en  vedtatt skjerpet pedagognorm og en antatt ny bemanningsnorm.

– Undersøkelsen viser at det er fullstendig uansvarlig av Stortinget å innføre ny bemanningsnorm uten at konsekvensene er utredet og uten at tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass. Per i dag er dette helt uavklart, både for kommunene og de private barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL til NTB.

Flere voksne og flere pedagoger

Den skjerpede pedagognormen er vedtatt og trer i kraft 1. august. Den innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år.

– Det er ventet at regjeringen omtrent fra samme tidspunkt vil innføre en helt ny norm for grunnbemanning i barnehagen, sier Olsen.

I regjeringserklæringen har regjeringen lovet en bemanningsnorm for å øke voksentetthet i norske barnehager. Normen innebærer at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen, har tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalt.  I dag er det ingen nasjonal norm for hvor mange ansatte det skal være i norske barnehager.

Redd for mangfold

Undersøkelsen viser at situasjonen er aller mest krevende for de små barnehagene som ikke er en del av et konsern: 12 prosent av de enkeltstående barnehagene mener det ikke er grunnlag for videre drift, mot 8 prosent av barnehagene som er del av et barnehagekonsern. Hele 25 prosent av barnehagene med mindre enn fem årsverk mener det ikke vil være grunnlag for videre drift, og 44 prosent i denne gruppen svarer at de ikke vet om det er grunnlag for videre drift. Bare  7 prosent av barnehagene med mer enn 20 årsverk sier det samme.

Olsen sier frykter for mangfoldet i barnehagesektoren og mener kravene vil ramme mange små barnehager, som gårdsbarnehager, idrettsbarnehager og natur- og kultur-barnehager.

KrF: – Ikke skyld på norm

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, ber regjeringen ta de små og ideelle barnehagene mer på alvor.

– Regjeringspartiene har gang på gang stemt ned Aps forslag om en plan for innføring av bemanningsnormen, nå ser vi konsekvensene. Regjeringens politikk forsterker utviklingen der de små og ideelle barnehagene må legge ned, og kommersielle selskaper står klar til å ta over driften, sier Henriksen.

KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fr. Grøvan sier han er enig med PBL om at det er behov for en omlegging av finansieringssystemet for å sikre en forutsigbar økonomi for de små og ideelle barnehagene,  men sier han er sterkt uenig i at PBL skylder nedleggelser av barnehager på bemanningsnorm.

– Flere voksne og pedagoger i barnehagene er viktig for barna våre og for å gi dem barnehager med høy kvalitet, og dette bør vi alle være opptatt av, sier Grøvan.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS