Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør PBL.
Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør PBL.

Jo, PBL følger retningslinjene til myndighetene

Debatt. Det etterlatte inntrykket er at PBL har kjørt sitt eget løp. Virkeligheten er den motsatte.

Publisert

Elin M. Skrede hevder i et debattinnlegg i Utdanningsnytt at PBL gikk «på tvers av tiltakene skissert av ekspertgruppa og mot anbefalingene fra Udir» da vi anbefalte medlemsbarnehagene om så raskt som mulig å ha normale åpningstider etter gjenåpningen av barnehagene.

Hun omtaler også PBLs ønske om en presisering om forventningene til bemanningstetthet i barnegruppene i en unntakstilstand der hensynet til smittevern, barn med særlige omsorgsbehov og ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner har fått høyeste prioritet.

Det etterlatte inntrykket er at PBL har kjørt sitt eget løp, aktivt ber om å få redusere kvaliteten i barnehagene og ikke følger retningslinjene fra myndighetene.

Virkeligheten er den motsatte. Begrunnelsen for at vi 20. april ga anbefalingen om normale åpningstider, var at vi mener det er viktig at våre medlemsbarnehager til enhver tid følger gjeldende lover og forskrifter.

På det tidspunktet åpnet covid-19-forskriften bare for å ha reduserte åpningstider dersom det var «særlige forhold ved virksomheten» som gjorde at det ikke var mulig å oppfylle øvrige krav på annen måte.

Fordi barnehagene opplevde spagaten mellom forventinger til åpningstider og krav til smittevern som svært krevende, ba PBL – som andre aktører – regjeringen om å klargjøre handlingsrommet.

Den klargjøringen kom da regjeringen 23. april endret forskriften og lempet på forutsetningene for reduserte åpningstider. Da denne endringen kom, endret også PBL vår rådgivning på området.

Powered by Labrador CMS