Den nye pedagognormen gjør at mange kommuner må ansette flere barnehagelærere til høsten. Ill. foto Jørgen Jelstad
Den nye pedagognormen gjør at mange kommuner må ansette flere barnehagelærere til høsten. Ill. foto Jørgen Jelstad

Til høsten må kommunene skaffe flere barnehagelærere

Strengere krav til pedagogisk bemanning gir utfordringer for kommunene. I folkerike fylker som Rogaland, Akershus og Oslo sliter allerede mange kommuner med å oppfylle dagens krav.

Publisert

Tre av fire barnehager oppfyller dagens krav til pedagogisk bemanning i barnehagene, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Men mens ni av ti barnehager oppfyller kravet i Telemark, er det i folkerike fylker som Rogaland og Akershus kun seks av ti barnehager som har nok pedagoger.

Pedagognorm

I august 2018 innføres ny norm for pedagogisk bemanning i barnehagene. Den nye normen er strengere enn den gamle og gjør at kommunene trenger flere barnehagelærere.

  • I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7 til 9 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 til 18 barn over tre år.
  • Det nye minstekravet er minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

I praksis betyr det at kommunene tidligere kunne ha én pedagogisk leder per 9 og 18 barn, mens det nå er strammet inn til én per 7 og 14 barn.

Bemanningsnorm

Regjeringen har varslet at de også vil innføre ny bemanningsnorm til høsten. De vil da stramme inn kravet til den generelle bemanningen i barnehagen.

Det er ikke lagt fram et konkret forslag ennå, men det antas at kravet vil bli maks tre barn per voksen for småbarna under tre år. For barna over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

Saken fortsetter under tabellen.

 

 

Fra høsten av kommer en ny og strengere pedagognorm. Dermed må kommunene ansette flere barnehagelærere. I tillegg har regjeringen varslet innføring av ny bemanningsnorm, noe som vil ytterligere øke behovet for nyansettelser i barnehagene. Det blir både utfordrende og dyrt for flere kommuner. 

Mangler 80 barnehagelærere

Sandnes er blant Rogaland-kommunene som gjennom flere år har hatt utfordringer med rekruttering av barnehagelærere.

– Med ny pedagognorm til høsten må vi ha rundt 40 flere pedagoger i de kommunale barnehagene, og omtrent tilsvarende i de private, sier Mai Elin Tveit, seniorrådgiver i avdeling Oppvekst barn og unge i Sandnes kommune.

Hun sier de stort sett får fylt opp faste stillinger med barnehagelærere, men at det er utfordringer med å få kvalifiserte søkere til vikariater og lavere stillingsprosenter. Dermed må de ty til en del dispensasjoner fra pedagognormen.

– Vi har gjennom de siste årene klart å redusere antallet dispensasjoner, men innføringen av en strengere norm fører nok til at behovet for dispensasjoner vil vare lenger, sier Tveit.

Kommunen jobber aktivt med rekruttering og videreutdanning for å komme i mål. De har også forberedt seg på at det allerede til høsten kan komme bemanningsnorm i tillegg til den strengere pedagognormen.

– Det er lagt inn i økonomiplanen. Hvis det kommer både strengere pedagognorm og bemanningsnorm, er det beregnet å koste rundt 25 millioner kroner for de kommunale barnehagene i Sandnes kommune, sier Tveit som understreker at det er et usikkert anslag.

– Spent på høsten

Øykommunen Rennesøy i Rogaland har seks barnehager og er en av flere kommuner hvor tallene viser at ingen av barnehagene oppfylte pedagognormen i 2017.  Kommunalsjef for oppvekst og læring i kommunen, Johan Vatne, sier tallene ikke gir et riktig bilde.

– Tallene lyver litt, fordi vi har hatt god tilgang på barnehagelærere og har oppfylt normen i barnehagene våre, sier Vatne.

Han sier de har hatt perioder med fravær på grunn av permisjoner eller ansatte som reduserer stillingen en periode, hvor kommunen ikke ansetter nye folk for noen få måneder. Dermed vil det på gitte måletidspunkt være slik at de ikke oppfyller normen.

– Men til høsten er vi litt mer spent, sier Vatne med tanke på den nye, og strengere, pedagognormen.

Han sier de i utgangspunktet mangler fire-fem barnehagelærere for å oppfylle den nye normen, men at de har to ansatte som videreutdanner seg til barnehagelærere.

– Så vi trenger altså to-tre nye barnehagelærere, slik det ser ut nå, sier Vatne.

– Har dere økonomi til det?

– Rammen fra staten øker, så det følger midler med den nye normen. Derfor bør det ikke bli en stor utfordring å løse økonomisk, sier Vatne.

– Det kommer også lærernorm i skolene til høsten, må dere rekruttere flere lærere også?

– Det ser ikke ut som vi trenger flere lærere, ettersom vi oppfyller normen per dags dato, sier Vatne.

– Hva mener du om innføring av regler for bemanning opp mot den lokale handlefriheten til kommunene?

– Det er klart det rokker ved handlingsrommet til kommunene og muligheten til å prioritere, så det er alltid en avveining hvor mye som skal styres sentralt. Samtidig er det ikke veldig mange områder vi føler det detaljstyres fra staten, og i dette tilfellet kan vi ikke se at det er et veldig overtramp, sier Vatne.

Ikke bekymret

I Klepp kommune i Rogaland har politikerne vedtatt en enda mer ambisiøs kommunal pedagognorm. De skal ha femti prosent barnehagelærere i barnehagene. I tillegg skal de resterende være fagarbeidere. Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser imidlertid at kun halvparten av barnehagene oppfylte pedagognormen i 2017.

Kommunalsjef for skole og barnehage i kommunen, Trond Roy Pedersen, sier de videreutdanner ansatte for å nå målet.

– Rekruttering av barnehagelærere og lærere har vært veldig vanskelig tidligere, men vi ser en stor bedring, sier Pedersen.

Han er heller ikke bekymret for om det skulle komme en bemanningsnorm i tillegg, noe som vil ytterligere øke kravene til bemanning.

– Barnehagene våre oppfyller allerede den foreslåtte bemanningsnormen, så det går fint, sier han.

I tabellen under kan du sjekke om din kommune hadde nok pedagoger i barnehagene i 2017. Kommunene er sortert etter fylke. Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

 

Powered by Labrador CMS