En bemanningsnorm på to små barn per ansatt og fire store barn per ansatt hvor minst 70 prosent er barnehagelærere, vil sikre god bemanning og kompetanse i hele barnehagens åpningstid, skriver Tone Digranes i Utdanningsforbundet Bergen. Arkivfoto: Paal Svendsen
En bemanningsnorm på to små barn per ansatt og fire store barn per ansatt hvor minst 70 prosent er barnehagelærere, vil sikre god bemanning og kompetanse i hele barnehagens åpningstid, skriver Tone Digranes i Utdanningsforbundet Bergen. Arkivfoto: Paal Svendsen

Bemanningsnorm og barnehagelærernorm må være en og samme norm

Minst 70 prosent av de ansatte i barnehager bør være barnehagelærere.

* Tone Digranes er nestleder i Utdanningsforbundet Bergen

I Utdanningsnytt den 06.05.19 hadde min gode kollega og fagforeningskamerat Odd Arild Viste et debattinnlegg hvor han hevder at bemanningsnormen er bra, men langt fra bra nok. Jeg er så hjertens enig. Han foreslår at Utdanningsforbundet skal kjempe for en ny norm på maksimalt to små barn per ansatt og maksimalt fire store barn per ansatt. Og det er her jeg kaster brannfakkelen: Det er heller ikke bra nok! Utdanningsforbundet må nemlig også vektlegge de ansattes formelle kompetanse i normen.

 

Som fagforening for høgskoleutdannede grupper, kan vi ikke nøye oss med å bare uttale oss om antall ansatte. Vi må også kreve at de ansatte har utdanning. En bemanningsnorm på to små barn per ansatt og fire store barn per ansatt hvor minst 70 prosent er barnehagelærere, vil sikre god bemanning og kompetanse i hele barnehagens åpningstid, ved møtevirksomhet og i forbindelse med planlegging.

 

Det finnes mange dyktige ansatte i barnehagene, både med og uten utdannelse. De gjør en fremragende jobb hver eneste dag og skaper en god barndom for barna. Men samfunnet og barnehagens rolle er i endring, og det stilles svært tydelige, faglige krav til dagens barnehage. Dermed blir det viktig at flere av de ansatte er utdannede barnehagelærere, som kan oppfylle dagens krav og imøtekomme alle «skal»-formuleringene i den nye rammeplanen.

 

Mange av barnehagelærere opplever press når det gjelder å ta i bruk ulike «pedagogiske» verktøy. Som fagpersoner må vi alltid vurdere om disse verktøyene er hensiktsmessige i arbeidet med barnegruppen og det enkelte barn. I en slik prosess er det nødvendig å ha et fagmiljø å diskutere i. Ekspertgruppen som har sett på barnehagelærerrollen, anbefaler i sin rapport at det bør være mer enn 50 prosent barnehagelærere ansatt i barnehagen. Da er dagens vedtatte norm på 43 prosent ikke god nok. Det er heller ikke 50 prosent, som Utdanningsforbundet lenge har jobbet for å få igjennom.

 

 

For et par år siden kjørte Utdanningsforbundet i gang en politisk barnehagelæreroffensiv. Målet med offensiven var å synliggjøre hvorfor vi trenger barnehagelærere i barnehagen. Vi skulle vise fram måten vi jobber på og hvilken forskjell vi gjør for kvaliteten på arbeidet. I spørsmålet om bemanning må Utdanningsforbundet være tydelig på at barnehagelærerne er viktige.

 

Mange vil karakterisere mitt forslag til norm som ganske så hårete. Men erfaringsmessig tar endring tid. Vi må tenke langsiktig og allerede nå bestemme oss for hva vi, til syvende og sist, vil oppnå. Vi vil kreve flere ansatte og flere barnehagelærere!

Powered by Labrador CMS