Arild Hermstad (MDG)

Mer håp og mindre stress

– Klima- og naturkrisen gjør de unge utrygge på fremtiden. Skolen må bidra til å vise at det finnes håp og løsninger, sier MDGs nestleder Arild Hermstad.

Publisert

– Jeg vil ha en barnehage der de ansatte har tid og en skole med mindre stress og press, sier Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne.

Skolen må utformes mer på barn og unges premisser. Arild Hermstad

– Undersøkelser viser at stresset og presset blant elever har økt. Det kreves gode karakterer og at man tidlig skal ha tenkt igjennom hva man vil bli. De unge føler samtidig på en usikkerhet knyttet til de globale utfordringene som klima- og naturkrisen gir. Jeg mener skolen må utformes mer på barn og unges premisser.

Ifølge Hermstad er det frustrerende for barn og unge å lære på skolen at vi taper og ødelegger natur uten at de voksne har en god plan for å endre det.

– Miljøsaken er viktig, men også utdanningssystemet, som skal gi de unge kunnskap om at det finnes håp og løsninger.

Hermstad mener mindre karakterstress og leksepress gir en bedre hverdag for barn og mindre tidspress for familiene. MDG har vedtatt leksefri skole fra 1. til 3. trinn og vil ha færre vurderingssituasjoner på ungdomstrinnet. Partiet vil også ha en bedre overgang fra barnehage til skole. – Evalueringen av seksårsreformen viser at det er for lite av den frie leken i skolen. – Men dere vil ikke reversere seksårsreformen?

– Vi vil heller at forholdene legges bedre til rette for de yngste elevene. – Hva er en god barnehage for deg?

– Den bør helst ligge i gåavstand, de ansatte må ha nok tid til å se hvert enkelt barn, utearealene må være gode og nærområder og naturen må tas i bruk. Flere mannlige ansatte ville også vært bra.

Det å opprettholde barnehager og skoler der folk bor, er en sak MDG har felles med Sp.

– Den voldsomme troen på at større enheter skal fikse alle problemer, gir ingen ønskesituasjon. Samtidig må forholdene legges til rette for familier når byene vokser.

– Da Trygve Slagsvold Vedum erklærte seg som statsministerkandidat, foreslo du at Jonas Gahr Støre heller burde gå til Audun Lysbakken og deg for å skaffe politisk flertall. Søker MDG regjeringsmakt?

– Vi er villige til å ta makt. Det har vi gjort i Oslo og Bergen. Men vi ønsker ikke å bli et miljøalibi for andre partier som svikter i vår tids viktigste sak. Så skal det skje, kommer vi til å stille tøffe krav. Det vi har sagt så langt er at vi vil ha regjeringsskifte, sier han.

Fra partiprogrammet:

 • Gi alle nyutdannede barnehagelærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i jobb.
 • Arbeide for at barnehagelærerne får systematisk etter- og videreutdanning.
 • Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.
 • Innføre statlig finansierte daglige og fullverdige måltider basert på mer økologisk, plantebasert, lokalprodusert og sunn mat og gi støtte til egenproduksjon.
 • Kreve dokumentasjon for at alle økonomiske tilskudd til private barne-hager kommer barna til gode ved å lovfeste krav til bruk av slike tilskudd.
 • Gi lærerne mer tid til kjerneoppgavene sine ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.
 • Stille krav om at alle kommuner som ikke har full lærerdekning, utarbeider handlingsplaner for hvordan de skal sikre at elevene får undervisere med godkjent lærerutdanning.
 • Videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere og intensivere innsatsen for å sikre at tilbudet gir reell kompetanse-heving for alle lærere i alle fag.
 • Gi alle nyutdannede lærere i grunnskolen rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb, der det stilles forpliktende krav til kompetanse hos veilederne.
 • At skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak skal være leksefri.
 • Fjerne karakterer i orden og oppførsel i ungdomsskolen.
 • Bevare fylkeskommunenes mulighet til å tilpasse inntaksordninger i videre- gående opplæring etter lokale forhold og elevenes valg.
 • Gi alle lærere rett og plikt til jevnlig faglig relevant etterutdanning, og pålegge skolene å tilrettelegge for dette.
 • Gi barnehagepersonalet mer tid til individuell oppfølging av barna ved å redusere krav til unødvendig rapportering og dokumentasjon.
Powered by Labrador CMS