I forbindelse med en varslingssak ved Lærdalsøyri skule skal relevante papirer blitt tatt ut av en safe og brent uten rektors tillatelse. Foto: Lærdal kommune
I forbindelse med en varslingssak ved Lærdalsøyri skule skal relevante papirer blitt tatt ut av en safe og brent uten rektors tillatelse. Foto: Lærdal kommune

Brente papirer i varslersak ved en skole – kommunen ber om unnskyldning

Uten rektors godkjenning ble papirer som var lagt i en safe brent opp. Nå legger kommunen seg langflat og ber om unnskyldning.

Publisert

 

En varsler rapporterte om mobbing og trakassering av rektor i februar i fjor. Papirer som skal hatt betydning for saken, er nå brent opp.

Arbeidsmiljøet ved Lærdalsøyri skule i Sogn og Fjordane beskrives som utfordrende.

I forbindelse med en varslingssak i februar i fjor engasjerte kommunen Deloitte Advokatfirma.

 

Kritikkverdig

Deloitte utarbeidet en foreløpig rapport der det kommer frem at de finner forholdene kritikkverdige, men ikke straffbare etter straffeloven. Rapporten påpeker at brenningen av papirene kan være et brudd på arkivloven.

Blant annet skal noen ha kommet hjem til rektor for å fortelle henne at papirene hennes nå var brent opp.

Det kommer også frem at det er utfordrende arbeidsmiljø i kommunen, med ulike allianser og fraksjoner, som kommunen bør gripe fatt i. Advokatfirmaet anbefaler at de bruker en ekstern, nøytral part.

 

Mobbing av rektor

Saken med brenning av papirer skriver seg tilbake til 2012.

Rektor har fått en skriftlig unnskyldning hun er fornøyd med, bekrefter hun overfor Utdanning. Brevet er undertegnet ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim (Sp).

– Jeg håper hun er fornøyd med unnskyldningen og at jeg aldri kommer i en sånn situasjon igjen, sier Solheim til Utdanning.

I brevet som er sendt til henne, står det blant annet at de særlig vil be om unnskyldning for at de aktuelle papirene ble brent, at hun føler seg ydmyket, opplever beskyldninger, trakassering og trusler.

I tillegg beklager Lærdal kommune at hun ikke fikk den støtten hun trengte i de mange krevende oppgavene hun måtte håndtere.

Kommunen trekker også fram at hun burde ha fått mer støtte fra kommunen da det ble publisert urettferdige beskyldninger i media.

 

Fraksjoner og grupperinger 

I rapporten fra Deloitte rådes kommunen til å benytte ekstern hjelp for å se på arbeidsmiljøet i kommunen. Arbeidsmiljøet beskrives å være preget av dyptgående mistillit mellom enkeltpersoner og grupperinger. I rapporten står det også at miljøet er preget av allianser og fraksjoner.

Rådmannen i Lærdal ble funnet inhabil i saken, og rådmann Olve Fossedal fra nabokommunen Årdal ble oppnevnt til setterådmann i saken.

Mandag ble det avholdt møte i administrasjonsutvalget der de blant annet fattet vedtak om å komme med en skriftlig unnskyldning til den tidligere rektoren ved Lærdalsøyri skule. De vedtok også å ta opp håndteringen av saken med rådmannen i medarbeidersamtaler.

– Det er første gang i min tid som ordfører at jeg har måttet ha setterådmann. Vår rådmann skal orienteres og settes inn i saken. Det er viktig at vi ivaretar han også, sier ordføreren.

 

Stenging av hjemmeside

Flere av punktene kommunen skal jobbe med, har med arbeidsmiljøet å gjøre. Men ett punkt som de tar initiativ til, gjelder en hjemmeside driftet av en tidligere FAU-leder.

– Den har ikke vi kontroll på, men vil vi forsøke å få den stengt. Om nødvendig er vi villige til å sende et krav til forliksrådet for å få den stengt.

Ordføreren var også ordfører i 2012, da rektor følte seg trakassert og opplevde å få lite støtte fra ledelsen.

– Vi snakket ikke bra nok sammen, det handlet om kommunikasjon. Vi hadde ikke kontroll. I etterpåklokskapens navn ser en jo i dag at vi burde ha snakket bedre sammen. Rektor er en veldig flink lærer og administrator, ingen fortjener en sånn behandling. Alle skal glede seg til å gå på jobb i Lærdal kommune, og det håper jeg at alle kommer til å gjøre, sier ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim.

 

Powered by Labrador CMS