Torstein Tvedt Solberg (Ap)

– Må gjøre alvor av festtalene

Arbeiderpartiet går til valg på å løse lærermangelen. Men noen kvikkfiks har de ikke, ifølge Torstein Tvedt Solberg.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilken utdanningspolitisk sak er den viktigste dere går til valg på?

– Å løse den økende lærermangelen. Rekordmange ufaglærte underviser i norske klasserom, med en stor økning under Erna Solberg, og vi vet at kvalifiserte fagfolk er det viktigste for barns læring, sier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap).

– Hvordan skal dere løse det?

– Vi skulle gjerne lovet en kvikkfiks, men det finnes jo ikke. Vi har flere forslag i en 100-dagers plan. Blant annet å fjerne «avskiltingen» av lærere, sikre kommuneøkonomien så det er rom for å ansette flere lærere og erstatte firerkravet i matematikk med mer treffsikre opptakskrav til lærerutdanningen.

Utdanningsnytt har spurt representanter for partiene om hva som er deres viktigste utdanningspolitiske saker i årets valgkamp.

Alle intervjuene finner du her.

Nederst i saken finner du også punkter fra partienes partiprogram.


Tvedt Solberg sier ansatte i skoler og barnehage vil merke det hvis de får regjeringsmakt

– Det mest ambisiøse prosjektet er tillitsreformen for både barnehage og skole. Det vil være et motstykke til høyresidens detaljstyring via måling og testing. Vi vil i stedet ha mer tillit til fagfolkene.

Skillene mellom høyre- og venstresiden blitt tydeligere. Torstein Tvedt Solberg

– Hva legger dere konkret i ordet tillitsreform?

– Blant annet ønsker vi en fullstendig gjennomgang av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem sammen med partene. Mindre standardisering og overstyring fra politikerne, og mindre testing og byråkrati. Da gir vi tid til det viktigste: elevenes læring og mestring. Prosjektet vil pågå gjennom hele fireårsperioden.

– Gigantisk unnlatelsessynd

– Hvilket parti er deres hovedmotstander i utdanningspolitikken?

– Helt klart Høyre. Tidligere har det vært mindre forskjeller i utdanningspolitikken, men nå er skillene mellom høyre- og venstresiden blitt tydeligere.

– Hva er Aps viktigste løfte til barnehageansatte?

– Tillitsreformen vil være viktig, og også flere ansatte. Ap vil at minst halvparten av de som jobber med barna, er barnehagelærere. Så vil vi få inn krav om tilstedeværende ledere og flere fagarbeidere.

– Vil det være levelig å drive barnehage for private også under de rødgrønne?

– Ja, vi er opptatt av mangfoldet, men vi er sterkt uenige med dem som mener dagens regelverk er godt nok. Regelverket er utdatert og fullt av smutthull hvor eiere kan hente ut milliardverdier. Det er en gigantisk unnlatelsessynd fra høyresiden at de ikke har tatt tak i det, men heller brukt år på å utrede. Nå er utvalgenes tid forbi, det er på tide å ta fatt på det politiske håndverket.

Les også: Ap-leder Jonas Gahr Støre: – Vi er på vei mot en alvorlig situasjon i skolen

Fra partiprogrammet:

 • Jobbe for at minst halvparten av ansatte i barnehage er barnehagelærere. Øke andelen fagarbeidere.
 • Styrke kvaliteten gjennom krav til tilstedeværende leder, vikarbruk og mulighet for kompetanseutvikling for de ansatte.
 • Ha et finansieringssystem for private barnehager som gir kommunene større mulighet til å regulere barnehagesektoren.
 • Innføre et lovmessig skille mellom kommersielle og ideelle barnehager.
 • Gi kommuner adgang til å stille samme krav til private som offentlige barnehager.
 • Innføre et sunt, enkelt skolemåltid.
 • Utvikle en nasjonal standard for skole- fritidsordning (SFO), gratis SFO for 1.-klassinger og lavere pris for alle andre.
 • Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti, blant annet ved å opprette innsatsteam med spesialpedagoger og andre fagfolk.
 • «Praktiske ferdigheter» som en sjette grunnleggende ferdighet. Øke andelen kvalifiserte lærere i de praktiske og estetiske fagene.
 • Styrke praktiske og estetiske fag ved blant annet å sikre materialer og utstyr.
 • Fjerne tidstyver og unødvendig rapportering/dokumentasjon i skolen.
 • Gjennomgå grunnskolens kvalitets- vurderingssystem (NKVS) med partene.
 • Fortsatt satsing på kompetanseutvikling for lærere og utvide mulighetene til etter- og videreutdanning til å gjelde flere fag.
 • Sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere og beholde lærernormen.
 • Beholde kompetansekravene, men fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014.
 • Fylkene skal selv få bestemme hvordan opptak til videregående skole skal foregå.
 • Innføre en garanti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass.
 • Tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring.
Powered by Labrador CMS