Bokomtaler

Utdanning,
Hausmanns gt. 17
PB 9191 Grønland,
0134 Oslo.

Tlf. +47 24 14 20 00
redaksjonen@utdanningsnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Knut Hovland

Nettredaktør:
Paal M. Svendsen

Utgiver:
Utdanningsforbundet

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Utdanning.
Utdanning er medlem i
Den Norske Fagpresses Forening , og arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utdanning i sosiale medier:

facebook.com/utdanningsnytt

twitter.com/utdanningsnytt

 

Tidsskriftene som eblad


 

 

 

 

 

 

Vil ha et forskningsbarometer
Fagerbergutvalget foreslår et system som åpner for mer mangfold og konkurranse.

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning – Fagerbergutvalget – overleverte i dag sin rapport ”Et åpnere forskningssystem” til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

– Krevende spørsmål

Det foreslås at det utvikles et sett med indikatorer - et forskningsbarometer - som skal belyse de sentrale dimensjonene i et velfungerende forskningssystem. Det skal være et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet - fra den enkelte forsker og forskningsgruppe, til institusjonsledere og til regjeringen.

Indikatorsettet skal bidra til et bedre grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning. Utvalgets forslag supplerer Forskningsbarometeret som Kunnskapsdepartementet la fram i mars i år.

Utvalget framhever at indikatorene som er utviklet så langt må sees på som et pilotprosjekt, og sier at det er nødvendig at den videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt.

– Det stilles krevende og komplekse spørsmål. Jeg har merket meg at utvalget er enig med meg i at det er viktig å styrke bevilgningene til åpen konkurransearena for framragende forskning.  Rapporten fra utvalget gir interessante innspill til hvordan vi kan forbedre styringsinstrumentene i det norske systemet, sier Aasland ifølge nettsiden kd.dep.no.

Ut på høring

Det er professor Jan Ernst Fagerberg ved Universitetet i Oslo som har eldet utvalget. Han har sett på samsvaret mellom ressursinnsats og resultater i norsk forskning og om forskningssystemet fungerer godt. Utvalget har i hovedsak konsentrert seg om universitets- og høgskolesektoren.

– Fagerberg gir verdifulle bidrag til hvordan forskningsstatistikken kan brukes bedre for å styre forskningsinnsatsen i årene som kommer, sier statsråden.

Utvalget har også foreslått en bevilgningsøkning på to milliarder kroner til forskning.

– Jeg hadde forventet meg noe mer dyptgående analyser bak forslaget om økte bevilgninger. Utvalget kommer blant annet med få forslag til omprioriteringer av dagens forskningsmidler. Som ansvarlig fagstatsråd for forskning hadde jeg sett fram til flere råd om det er endringer som kan gjøres slik at den samfunnsmessige nytten av forskning kan bli enda bedre, sier Tora Aasland.

Innstillingen vil nå bli sendt på bred høring til alle sentrale aktører.

– Jeg ønsker meg en god diskusjon om alle sider ved måloppnåelse i offentlig finansiert forskning i Vitenskapsåret 2011. Dette vil gi oss et godt grunnlag for den neste forskningsmeldingen, sier forskningsministeren.


Kommentarer:
Fullt navn:
Overskrift:
Epost:
Kommentar:
Verifikasjon:
NB! Innlegget vil ikke vises med en gang. Du får en e-post fra oss når det ligger ute.
       Vi publiserer kun innlegg som er sendt inn med fullt navn

Utdanning på Facebook

annonser annonser: